Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Kompetansesenter AS
Juridisk navn:  Norsk Kompetansesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95245745
Granåsen 49A Granåsen 49A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987619767
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
175.28%
Egenkapital  
  
28.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 298.000 0 0 0 0
Resultat: 245.000 89.000 -17.000 -15.000 475.000
Egenkapital: 1.094.000 851.000 762.000 779.000 795.000
Regnskap for  Norsk Kompetansesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 298.000 0 0 0 0
Driftskostnader -67.000 -21.000 -17.000 -15.000 -56.000
Driftsresultat 231.000 -21.000 -17.000 -15.000 -56.000
Finansinntekter 13.000 110.000 0 0 268.000
Finanskostnader 0 0 0 0 263.000
Finans 13.000 110.000 0 0 531.000
Resultat før skatt 245.000 89.000 -17.000 -15.000 475.000
Skattekostnad -1.000 0 0 0 0
Årsresultat 244.000 89.000 -17.000 -15.000 475.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.540.000 1.440.000 1.440.000
Sum omløpsmidler 886.000 656.000 26.000 84.000 76.000
Sum eiendeler 1.886.000 1.656.000 1.566.000 1.524.000 1.516.000
Sum opptjent egenkapital 994.000 751.000 662.000 679.000 695.000
Sum egenkapital 1.094.000 851.000 762.000 779.000 795.000
Sum langsiktig gjeld 774.000 721.000 721.000 721.000 721.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 84.000 84.000 25.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.885.000 1.656.000 1.567.000 1.525.000 1.516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 298.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 298.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -21.000 -17.000 -15.000 -56.000
Driftskostnader -67.000 -21.000 -17.000 -15.000 -56.000
Driftsresultat 231.000 -21.000 -17.000 -15.000 -56.000
Finansinntekter 13.000 110.000 0 0 268.000
Finanskostnader 0 0 0 0 263.000
Finans 13.000 110.000 0 0 531.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 244.000 89.000 -17.000 -15.000 475.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.540.000 1.440.000 1.440.000
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.540.000 1.440.000 1.440.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 3.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 886.000 656.000 26.000 81.000 62.000
Sum omløpsmidler 886.000 656.000 26.000 84.000 76.000
Sum eiendeler 1.886.000 1.656.000 1.566.000 1.524.000 1.516.000
Sum opptjent egenkapital 994.000 751.000 662.000 679.000 695.000
Sum egenkapital 1.094.000 851.000 762.000 779.000 795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 774.000 721.000 721.000 721.000 721.000
Leverandørgjeld 14.000 1.000 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 83.000 83.000 23.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 84.000 84.000 25.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.885.000 1.656.000 1.567.000 1.525.000 1.516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 869.000 572.000 -58.000 59.000 76.000
Likviditetsgrad 1 52.1 7.8 0.3 3.4
Likviditetsgrad 2 52.1 7.8 0.3 3.4 0.0
Soliditet 5 51.4 48.6 51.1 52.4
Resultatgrad 77.5
Rentedekningsgrad -0.8
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.1 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 12.9 5.4 -1.1 14.0
Signatur
04.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
FOSSE HARALD
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
04.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex