Norsk Kurs Og Rådgivning AS
Juridisk navn:  Norsk Kurs Og Rådgivning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97179000
Postboks 9093 Blindheim Vegsundstranda 91 Fax: 70122364
6023 Ålesund 6020 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 993406465
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/27/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.79%
Resultat  
  
-105.56%
Egenkapital  
  
-4.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 44.000 38.000 59.000 144.000 0
Resultat: -1.000 18.000 -10.000 18.000 0
Egenkapital: 21.000 22.000 4.000 14.000 0
Regnskap for  Norsk Kurs Og Rådgivning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 44.000 38.000 59.000 144.000 0
Driftskostnader -44.000 -20.000 -69.000 -126.000 0
Driftsresultat -1.000 18.000 -10.000 18.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 18.000 -10.000 18.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 18.000 -10.000 18.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 26.000 27.000 56.000 36.000 0
Sum eiendeler 26.000 27.000 56.000 36.000 0
Sum opptjent egenkapital -79.000 -78.000 -96.000 -86.000 0
Sum egenkapital 21.000 22.000 4.000 14.000 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000 20.000 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 32.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 26.000 27.000 56.000 37.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.000 38.000 59.000 144.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 44.000 38.000 59.000 144.000 0
Varekostnad 0 0 0 -1.000 0
Lønninger 0 0 -13.000 -14.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -20.000 -56.000 -111.000 0
Driftskostnader -44.000 -20.000 -69.000 -126.000 0
Driftsresultat -1.000 18.000 -10.000 18.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 18.000 -10.000 18.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 6.000 0
Kundefordringer 5.000 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 21.000 30.000 30.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 20.000 0 0
Sum omløpsmidler 26.000 27.000 56.000 36.000 0
Sum eiendeler 26.000 27.000 56.000 36.000 0
Sum opptjent egenkapital -79.000 -78.000 -96.000 -86.000 0
Sum egenkapital 21.000 22.000 4.000 14.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000 20.000 20.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 2.000 2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 31.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 32.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 26.000 27.000 56.000 37.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 27.000 24.000 33.000 0
Likviditetsgrad 1 1.8 12.0
Likviditetsgrad 2 0 0 1.6 10.1 0.0
Soliditet 80.8 81.5 7.1 37.8
Resultatgrad -2.3 47.4 -16.9 12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 1 1.6
Total kapitalrentabilitet -3.8 66.7 -17.9 48.6
Signatur
19.06.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.06.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex