Norsk Martinusfond
Juridisk navn:  Norsk Martinusfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92480718
C/O Yngvar Engebretsen Jegeråsen 37 C/O Yngvar Engebretsen Jegeråsen 37 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 991786058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Registrert Revisor Bjørn A Halle AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-75%
Resultat  
  
-125%
Egenkapital  
  
-0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.000 4.000 1.000 2.000 406.000
Resultat: -1.000 4.000 -12.000 0 417.000
Egenkapital: 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Regnskap for  Norsk Martinusfond
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.000 4.000 1.000 2.000 406.000
Driftskostnader -11.000 -9.000 -26.000 -20.000 -5.000
Driftsresultat -10.000 -6.000 -25.000 -18.000 402.000
Finansinntekter 9.000 9.000 13.000 17.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 9.000 13.000 17.000 15.000
Resultat før skatt -1.000 4.000 -12.000 0 417.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 4.000 -12.000 0 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Sum eiendeler 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Sum opptjent egenkapital 420.000 421.000 417.000 429.000 430.000
Sum egenkapital 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 4.000 1.000 2.000 406.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.000 4.000 1.000 2.000 406.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -15.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -9.000 -26.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -11.000 -9.000 -26.000 -20.000 -5.000
Driftsresultat -10.000 -6.000 -25.000 -18.000 402.000
Finansinntekter 9.000 9.000 13.000 17.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 9.000 13.000 17.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 4.000 -12.000 0 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Sum omløpsmidler 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Sum eiendeler 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Sum opptjent egenkapital 420.000 421.000 417.000 429.000 430.000
Sum egenkapital 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 520.000 521.000 517.000 529.000 530.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad -2500.0 -900.0 99.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 0.6 -2.3 -0.2 78.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex