Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Martinusfond
Juridisk navn:  Norsk Martinusfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92480718
c/o Yngvar Engebretsen Jegeråsen 37 c/o Yngvar Engebretsen Jegeråsen 37 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991786058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Registrert Revisor Bjørn A Halle AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
0.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.000 3.000 1.000 4.000 1.000
Resultat: 2.000 4.000 -1.000 4.000 -12.000
Egenkapital: 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Regnskap for  Norsk Martinusfond
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.000 3.000 1.000 4.000 1.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -11.000 -9.000 -26.000
Driftsresultat -7.000 -5.000 -10.000 -6.000 -25.000
Finansinntekter 9.000 9.000 9.000 9.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 9.000 9.000 9.000 13.000
Resultat før skatt 2.000 4.000 -1.000 4.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 4.000 -1.000 4.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Sum eiendeler 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 424.000 420.000 421.000 417.000
Sum egenkapital 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 3.000 1.000 4.000 1.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.000 3.000 1.000 4.000 1.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -8.000 -11.000 -9.000 -26.000
Driftskostnader -9.000 -8.000 -11.000 -9.000 -26.000
Driftsresultat -7.000 -5.000 -10.000 -6.000 -25.000
Finansinntekter 9.000 9.000 9.000 9.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 9.000 9.000 9.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 4.000 -1.000 4.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Sum omløpsmidler 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Sum eiendeler 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 426.000 424.000 420.000 421.000 417.000
Sum egenkapital 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 526.000 524.000 520.000 521.000 517.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad -166.7 -2500.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.8 -0.2 0.6 -2.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex