Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Mediekontroll AS
Juridisk navn:  Norsk Mediekontroll AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67870957
c/o Odd Lasse Birkeland Granåsen 10 c/o Odd Lasse Birkeland Granåsen 10 Fax: 22016562
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 957330061
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/15/1989
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
40.13%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 220.000 157.000 146.000 344.000 370.000
Resultat: 0 -2.000 -1.000 -21.000 6.000
Egenkapital: 246.000 246.000 248.000 248.000 270.000
Regnskap for  Norsk Mediekontroll AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 220.000 157.000 146.000 344.000 370.000
Driftskostnader -220.000 -159.000 -148.000 -366.000 -365.000
Driftsresultat 0 -2.000 -1.000 -22.000 5.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 0 -2.000 -1.000 -21.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -2.000 -1.000 -21.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 578.000 427.000 748.000 800.000 747.000
Sum eiendeler 578.000 427.000 748.000 800.000 747.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 144.000 146.000 146.000 168.000
Sum egenkapital 246.000 246.000 248.000 248.000 270.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 332.000 181.000 500.000 551.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 427.000 748.000 799.000 747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 220.000 157.000 146.000 344.000 370.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 220.000 157.000 146.000 344.000 370.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -209.000 -137.000 -126.000 -342.000 -342.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -22.000 -22.000 -24.000 -23.000
Driftskostnader -220.000 -159.000 -148.000 -366.000 -365.000
Driftsresultat 0 -2.000 -1.000 -22.000 5.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -2.000 -1.000 -21.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 157.000 97.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 578.000 427.000 748.000 642.000 650.000
Sum omløpsmidler 578.000 427.000 748.000 800.000 747.000
Sum eiendeler 578.000 427.000 748.000 800.000 747.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 144.000 146.000 146.000 168.000
Sum egenkapital 246.000 246.000 248.000 248.000 270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 39.000 85.000 228.000 175.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 277.000 142.000 415.000 323.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 332.000 181.000 500.000 551.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 427.000 748.000 799.000 747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 246.000 246.000 248.000 249.000 270.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.4 1.5 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 2.4 1.5 1.5 1.6
Soliditet 42.6 57.6 33.2 3 36.1
Resultatgrad 0 -1.3 -0.7 -6.4 1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 0.7 2 2.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 0 -0.5 0 -2.6 0.8
Signatur
15.11.2011
BERIT MAURSTAD BIRKELAND
Prokurister
15.11.2011
BERIT MAURSTAD BIRKELAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex