Norsk Musikforlag Aktieselskap
Juridisk navn:  Norsk Musikforlag Aktieselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23002010
Postboks 1499 Vika Konows Gate 67B Fax: 23002011
0116 Oslo 196 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914787343
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/1/1909 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.37%
Resultat  
  
-83.57%
Egenkapital  
  
0.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.596.000 20.119.000 20.622.000 20.742.000 25.327.000
Resultat: 69.000 420.000 4.000 1.513.000 2.531.000
Egenkapital: 8.015.000 8.007.000 7.868.000 7.803.000 6.669.000
Regnskap for  Norsk Musikforlag Aktieselskap
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.596.000 20.119.000 20.622.000 20.742.000 25.327.000
Driftskostnader -20.881.000 -19.936.000 -20.990.000 -19.595.000 -22.604.000
Driftsresultat -285.000 182.000 -368.000 1.146.000 2.723.000
Finansinntekter 560.000 441.000 553.000 616.000 28.000
Finanskostnader -206.000 -203.000 -180.000 -250.000 -219.000
Finans 354.000 238.000 373.000 366.000 -191.000
Resultat før skatt 69.000 420.000 4.000 1.513.000 2.531.000
Skattekostnad -60.000 -81.000 61.000 -179.000 -701.000
Årsresultat 9.000 339.000 65.000 1.334.000 1.830.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.941.000 9.254.000 5.769.000 5.368.000 9.600.000
Sum omløpsmidler 7.430.000 6.383.000 10.115.000 11.089.000 7.314.000
Sum eiendeler 16.371.000 15.637.000 15.884.000 16.457.000 16.914.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 8.015.000 8.007.000 7.868.000 7.803.000 6.669.000
Sum langsiktig gjeld 2.330.000 1.756.000 2.789.000 3.227.000 2.216.000
Sum kortsiktig gjeld 6.025.000 5.874.000 5.227.000 5.426.000 8.028.000
Sum gjeld og egenkapital 16.370.000 15.637.000 15.884.000 16.456.000 16.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.217.000 8.631.000 8.457.000 9.148.000 9.569.000
Andre inntekter 12.379.000 11.488.000 12.165.000 11.594.000 15.758.000
Driftsinntekter 20.596.000 20.119.000 20.622.000 20.742.000 25.327.000
Varekostnad -6.392.000 -8.143.000 -7.480.000 -7.306.000 -9.871.000
Lønninger -8.922.000 -7.106.000 -7.680.000 -7.047.000 -7.574.000
Avskrivning -168.000 -166.000 -163.000 -87.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.399.000 -4.521.000 -5.667.000 -5.155.000 -5.041.000
Driftskostnader -20.881.000 -19.936.000 -20.990.000 -19.595.000 -22.604.000
Driftsresultat -285.000 182.000 -368.000 1.146.000 2.723.000
Finansinntekter 560.000 441.000 553.000 616.000 28.000
Finanskostnader -206.000 -203.000 -180.000 -250.000 -219.000
Finans 354.000 238.000 373.000 366.000 -191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 -200.000 -200.000
Årsresultat 9.000 339.000 65.000 1.334.000 1.830.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.566.000 1.784.000 2.109.000 2.218.000 2.229.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 165.000 68.000 0 0 0
Driftsløsøre 403.000 456.000 509.000 0 220.000
Sum varige driftsmidler 568.000 525.000 509.000 0 220.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.807.000 6.945.000 3.151.000 3.151.000 7.151.000
Sum anleggsmidler 8.941.000 9.254.000 5.769.000 5.368.000 9.600.000
Varebeholdning 3.596.000 3.404.000 3.367.000 3.215.000 3.235.000
Kundefordringer 1.384.000 967.000 1.056.000 1.742.000 1.275.000
Andre fordringer 1.687.000 1.505.000 5.260.000 5.249.000 2.241.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 763.000 506.000 432.000 882.000 563.000
Sum omløpsmidler 7.430.000 6.383.000 10.115.000 11.089.000 7.314.000
Sum eiendeler 16.371.000 15.637.000 15.884.000 16.457.000 16.914.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 8.015.000 8.007.000 7.868.000 7.803.000 6.669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.730.000 856.000 1.589.000 1.727.000 1.974.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.330.000 1.756.000 2.789.000 3.227.000 2.216.000
Leverandørgjeld 2.716.000 2.551.000 2.352.000 2.425.000 3.438.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 712.000 615.000 546.000 458.000 225.000
Utbytte 0 -200.000 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 2.598.000 2.508.000 2.330.000 2.344.000 4.165.000
Sum kortsiktig gjeld 6.025.000 5.874.000 5.227.000 5.426.000 8.028.000
Sum gjeld og egenkapital 16.370.000 15.637.000 15.884.000 16.456.000 16.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.405.000 509.000 4.888.000 5.663.000 -714.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.9 2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 1.3 1.5 0.6
Soliditet 4 51.2 49.5 47.4 39.4
Resultatgrad -1.4 0.9 -1.8 5.5 10.8
Rentedekningsgrad -1.4 0.9 4.6 12.6
Gjeldsgrad 1 1 1 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.7 4 1.2 10.7 16.3
Signatur
08.06.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
BORETTI SANDHOLT UNNI
SIGNATUR I FELLESSKAP
WILLUMSEN HARALD
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex