Norsk Prospekteringselskap AS
Juridisk navn:  Norsk Prospekteringselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rådyrfaret 15B Rådyrfaret 15B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991574034
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/23/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiringen Våler As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2387.5%
Egenkapital  
  
34.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 366.000 -16.000 -42.000 1.169.000 -49.000
Egenkapital: 1.413.000 1.047.000 1.063.000 1.105.000 -64.000
Regnskap for  Norsk Prospekteringselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -31.000 -17.000 -42.000 -73.000 -62.000
Driftsresultat -31.000 -17.000 -42.000 -73.000 -62.000
Finansinntekter 397.000 1.000 1.000 1.242.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 397.000 1.000 1.000 1.242.000 12.000
Resultat før skatt 366.000 -16.000 -42.000 1.169.000 -49.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 366.000 -16.000 -42.000 1.169.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 488.000 492.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.598.000 1.228.000 1.728.000 1.744.000 508.000
Sum eiendeler 2.086.000 1.720.000 1.728.000 1.744.000 508.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 947.000 963.000 1.005.000 -164.000
Sum egenkapital 1.413.000 1.047.000 1.063.000 1.105.000 -64.000
Sum langsiktig gjeld 0 672.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 672.000 0 665.000 639.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 2.085.000 1.719.000 1.728.000 1.744.000 508.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -17.000 -42.000 -73.000 -62.000
Driftskostnader -31.000 -17.000 -42.000 -73.000 -62.000
Driftsresultat -31.000 -17.000 -42.000 -73.000 -62.000
Finansinntekter 397.000 1.000 1.000 1.242.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 397.000 1.000 1.000 1.242.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 366.000 -16.000 -42.000 1.169.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 488.000 492.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 488.000 492.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 492.000 492.000 492.000
Kasse, bank 1.597.000 1.228.000 1.236.000 1.252.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.598.000 1.228.000 1.728.000 1.744.000 508.000
Sum eiendeler 2.086.000 1.720.000 1.728.000 1.744.000 508.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 947.000 963.000 1.005.000 -164.000
Sum egenkapital 1.413.000 1.047.000 1.063.000 1.105.000 -64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 672.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 672.000 0 245.000 218.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 672.000 0 665.000 639.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 2.085.000 1.719.000 1.728.000 1.744.000 508.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 926.000 1.228.000 1.063.000 1.105.000 -64.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.6 2.7 0.9
Likviditetsgrad 2 2.4 0 2.6 2.7 0.9
Soliditet 67.8 60.9 61.5 63.4 -12.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.6 -8.9
Total kapitalrentabilitet 17.6 -0.9 -2.4 6 -9.8
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex