Norsk Sol Import AS
Juridisk navn:  Norsk Sol Import AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71532646
Grimstadvegen 13 Grimstadvegen 13 Fax: 71534621
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 983428401
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/18/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ole Enge Botten AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.74%
Resultat  
  
-74.89%
Egenkapital  
  
-3.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.551.000 7.844.000 7.371.000 8.691.000 8.798.000
Resultat: 223.000 888.000 391.000 1.351.000 467.000
Egenkapital: 3.559.000 3.687.000 4.014.000 3.723.000 2.736.000
Regnskap for  Norsk Sol Import AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.551.000 7.844.000 7.371.000 8.691.000 8.798.000
Driftskostnader -7.367.000 -6.961.000 -6.980.000 -7.346.000 -8.362.000
Driftsresultat 185.000 883.000 390.000 1.345.000 436.000
Finansinntekter 39.000 4.000 2.000 6.000 32.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 39.000 4.000 1.000 6.000 32.000
Resultat før skatt 223.000 888.000 391.000 1.351.000 467.000
Skattekostnad -51.000 -215.000 -100.000 -364.000 -128.000
Årsresultat 172.000 673.000 291.000 987.000 339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 159.000 102.000 9.000 48.000
Sum omløpsmidler 4.223.000 5.637.000 4.628.000 4.758.000 3.995.000
Sum eiendeler 4.368.000 5.796.000 4.730.000 4.767.000 4.043.000
Sum opptjent egenkapital 3.446.000 3.574.000 3.901.000 3.610.000 2.623.000
Sum egenkapital 3.559.000 3.687.000 4.014.000 3.723.000 2.736.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 809.000 2.109.000 715.000 1.044.000 1.308.000
Sum gjeld og egenkapital 4.368.000 5.796.000 4.729.000 4.767.000 4.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.551.000 8.072.000 7.371.000 8.691.000 8.798.000
Andre inntekter 0 -228.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.551.000 7.844.000 7.371.000 8.691.000 8.798.000
Varekostnad -5.439.000 -5.323.000 -5.425.000 -5.989.000 -7.066.000
Lønninger -1.078.000 -902.000 -816.000 -650.000 -663.000
Avskrivning 0 -2.000 -7.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -850.000 -734.000 -732.000 -699.000 -625.000
Driftskostnader -7.367.000 -6.961.000 -6.980.000 -7.346.000 -8.362.000
Driftsresultat 185.000 883.000 390.000 1.345.000 436.000
Finansinntekter 39.000 4.000 2.000 6.000 32.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 39.000 4.000 1.000 6.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -1.000.000 0 0 -250.000
Årsresultat 172.000 673.000 291.000 987.000 339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000 9.000 17.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000 9.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 145.000 159.000 100.000 0 32.000
Sum anleggsmidler 145.000 159.000 102.000 9.000 48.000
Varebeholdning 1.839.000 1.924.000 2.070.000 1.445.000 1.575.000
Kundefordringer 814.000 1.318.000 763.000 426.000 994.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.570.000 2.374.000 1.745.000 2.836.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 4.223.000 5.637.000 4.628.000 4.758.000 3.995.000
Sum eiendeler 4.368.000 5.796.000 4.730.000 4.767.000 4.043.000
Sum opptjent egenkapital 3.446.000 3.574.000 3.901.000 3.610.000 2.623.000
Sum egenkapital 3.559.000 3.687.000 4.014.000 3.723.000 2.736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 159.000 159.000 159.000 159.000 170.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 52.000 260.000 303.000 418.000
Betalbar skatt 51.000 215.000 100.000 368.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 344.000 71.000 154.000 226.000
Utbytte -300.000 -1.000.000 0 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 125.000 340.000 125.000 61.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 809.000 2.109.000 715.000 1.044.000 1.308.000
Sum gjeld og egenkapital 4.368.000 5.796.000 4.729.000 4.767.000 4.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.414.000 3.528.000 3.913.000 3.714.000 2.687.000
Likviditetsgrad 1 5.2 2.7 6.5 4.6 3.1
Likviditetsgrad 2 2.9 1.8 3.6 3.2 1.9
Soliditet 81.5 63.6 84.9 78.1 67.7
Resultatgrad 2.5 11.3 5.3 15.5 5.0
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.1 15.3 8.3 28.3 11.6
Signatur
17.08.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex