Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Spelt AS
Juridisk navn:  Norsk Spelt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Duengerhøgda 569 Ousdal Gård Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 992316691
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 1/27/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomirådgivning Ringsaker As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.33%
Resultat  
  
-116.08%
Egenkapital  
  
-2.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.479.000 1.546.000 1.433.000 1.179.000 1.626.000
Resultat: -32.000 199.000 -178.000 282.000 267.000
Egenkapital: 920.000 945.000 793.000 927.000 1.648.000
Regnskap for  Norsk Spelt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.479.000 1.546.000 1.433.000 1.179.000 1.626.000
Driftskostnader -1.504.000 -1.333.000 -1.600.000 -913.000 -1.348.000
Driftsresultat -25.000 212.000 -166.000 266.000 280.000
Finansinntekter 4.000 0 4.000 18.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -14.000 -16.000 -2.000 -13.000
Finans -6.000 -14.000 -12.000 16.000 -12.000
Resultat før skatt -32.000 199.000 -178.000 282.000 267.000
Skattekostnad 7.000 -47.000 44.000 -74.000 -72.000
Årsresultat -25.000 152.000 -134.000 208.000 195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 185.000 287.000 410.000 226.000 290.000
Sum omløpsmidler 847.000 932.000 920.000 2.216.000 1.593.000
Sum eiendeler 1.032.000 1.219.000 1.330.000 2.442.000 1.883.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 152.000 0 0 270.000
Sum egenkapital 920.000 945.000 793.000 927.000 1.648.000
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 0 24.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 111.000 261.000 537.000 1.490.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 1.031.000 1.220.000 1.330.000 2.441.000 1.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.389.000 1.505.000 1.355.000 1.160.000 1.608.000
Andre inntekter 89.000 41.000 78.000 18.000 18.000
Driftsinntekter 1.479.000 1.546.000 1.433.000 1.179.000 1.626.000
Varekostnad -752.000 -1.002.000 -1.165.000 -625.000 -936.000
Lønninger -440.000 0 -17.000 0 0
Avskrivning -102.000 -102.000 -102.000 -64.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -210.000 -229.000 -316.000 -210.000 -336.000
Driftskostnader -1.504.000 -1.333.000 -1.600.000 -913.000 -1.348.000
Driftsresultat -25.000 212.000 -166.000 266.000 280.000
Finansinntekter 4.000 0 4.000 18.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -14.000 -16.000 -2.000 -13.000
Finans -6.000 -14.000 -12.000 16.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -928.000 0
Årsresultat -25.000 152.000 -134.000 208.000 195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 20.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 185.000 287.000 390.000 226.000 290.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 185.000 287.000 390.000 226.000 290.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 185.000 287.000 410.000 226.000 290.000
Varebeholdning 595.000 463.000 715.000 639.000 452.000
Kundefordringer 75.000 181.000 161.000 109.000 292.000
Andre fordringer 87.000 90.000 38.000 79.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 199.000 4.000 1.388.000 842.000
Sum omløpsmidler 847.000 932.000 920.000 2.216.000 1.593.000
Sum eiendeler 1.032.000 1.219.000 1.330.000 2.442.000 1.883.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 152.000 0 0 270.000
Sum egenkapital 920.000 945.000 793.000 927.000 1.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 14.000 0 24.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 45.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 0 24.000 14.000
Leverandørgjeld 22.000 128.000 337.000 425.000 4.000
Betalbar skatt 6.000 14.000 0 64.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 7.000 0 35.000
Utbytte 0 0 0 -928.000 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 119.000 147.000 74.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 111.000 261.000 537.000 1.490.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 1.031.000 1.220.000 1.330.000 2.441.000 1.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 736.000 671.000 383.000 726.000 1.372.000
Likviditetsgrad 1 7.6 3.6 1.7 1.5 7.2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.8 0.4 1.1 5.2
Soliditet 89.2 77.5 59.6 38.0 87.5
Resultatgrad -1.7 13.7 -11.6 22.6 17.2
Rentedekningsgrad -2.5 15.1 -10.4 142.0 21.6
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.7 1.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 17.4 -12.2 11.6 14.9
Signatur
17.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex