Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norskan AS
Juridisk navn:  Norskan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Alfabygget Fax: 56181006
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 985916039
Aksjekapital: 805.092.500 NOK
Etableringsdato: 6/30/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
43502.16%
Resultat  
  
98.19%
Egenkapital  
  
-3.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 121.214.000 278.000 1.047.000 17.557.000 29.826.000
Resultat: -7.850.000 -434.880.000 -136.821.000 -11.343.000 -11.978.000
Egenkapital: 2.171.944.000 2.255.395.000 2.691.246.000 2.827.355.000 2.838.466.000
Regnskap for  Norskan AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 121.214.000 278.000 1.047.000 17.557.000 29.826.000
Driftskostnader -101.502.000 -6.168.000 -7.482.000 -24.289.000 -32.147.000
Driftsresultat 19.712.000 -5.890.000 -6.435.000 -6.732.000 -2.321.000
Finansinntekter 414.000 39.000 577.000 9.007.000 31.373.000
Finanskostnader -27.976.000 -429.029.000 -130.963.000 -13.618.000 -41.030.000
Finans -27.562.000 -428.990.000 -130.386.000 -4.611.000 -9.657.000
Resultat før skatt -7.850.000 -434.880.000 -136.821.000 -11.343.000 -11.978.000
Skattekostnad -55.430.000 -970.000 711.000 232.000 1.069.000
Årsresultat -63.280.000 -435.850.000 -136.110.000 -11.111.000 -10.909.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.273.239.000 2.303.186.000 2.734.373.000 2.902.380.000 2.902.147.000
Sum omløpsmidler 41.271.000 18.141.000 57.835.000 14.829.000 178.805.000
Sum eiendeler 2.314.510.000 2.321.327.000 2.792.208.000 2.917.209.000 3.080.952.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 285.737.000 421.846.000 432.957.000
Sum egenkapital 2.171.944.000 2.255.395.000 2.691.246.000 2.827.355.000 2.838.466.000
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 10.000.000 10.000.000 27.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 132.566.000 55.932.000 90.962.000 62.854.000 242.486.000
Sum gjeld og egenkapital 2.314.510.000 2.321.327.000 2.792.208.000 2.917.209.000 3.080.952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.494.000 278.000 1.047.000 17.557.000 29.826.000
Andre inntekter 32.720.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 121.214.000 278.000 1.047.000 17.557.000 29.826.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.401.000 0 0 0 -462.000
Avskrivning -39.004.000 0 0 0 0
Nedskrivning -7.822.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.275.000 -6.168.000 -7.482.000 -24.289.000 -31.685.000
Driftskostnader -101.502.000 -6.168.000 -7.482.000 -24.289.000 -32.147.000
Driftsresultat 19.712.000 -5.890.000 -6.435.000 -6.732.000 -2.321.000
Finansinntekter 414.000 39.000 577.000 9.007.000 31.373.000
Finanskostnader -27.976.000 -429.029.000 -130.963.000 -13.618.000 -41.030.000
Finans -27.562.000 -428.990.000 -130.386.000 -4.611.000 -9.657.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -63.280.000 -435.850.000 -136.110.000 -11.111.000 -10.909.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.863.000 25.760.000 26.730.000 35.853.000 35.620.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.218.376.000 2.277.426.000 2.707.643.000 2.866.527.000 2.866.527.000
Sum anleggsmidler 2.273.239.000 2.303.186.000 2.734.373.000 2.902.380.000 2.902.147.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.267.000 18.125.000 13.047.000 9.201.000 915.000
Andre fordringer 23.985.000 6.000 112.000 3.101.000 1.386.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 10.000 5.000 44.000 4.661.000
Sum omløpsmidler 41.271.000 18.141.000 57.835.000 14.829.000 178.805.000
Sum eiendeler 2.314.510.000 2.321.327.000 2.792.208.000 2.917.209.000 3.080.952.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 285.737.000 421.846.000 432.957.000
Sum egenkapital 2.171.944.000 2.255.395.000 2.691.246.000 2.827.355.000 2.838.466.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 85.813.000 4.910.000 37.052.000 0 199.663.000
Sum langsiktig gjeld 10.000.000 10.000.000 10.000.000 27.000.000 0
Leverandørgjeld 46.753.000 51.022.000 53.910.000 62.854.000 42.597.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 191.000
Sum kortsiktig gjeld 132.566.000 55.932.000 90.962.000 62.854.000 242.486.000
Sum gjeld og egenkapital 2.314.510.000 2.321.327.000 2.792.208.000 2.917.209.000 3.080.952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -91.295.000 -37.791.000 -33.127.000 -48.025.000 -63.681.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.6 0.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.8
Soliditet 93.8 97.2 96.4 96.9 92.1
Resultatgrad 16.3 -2118.7 -614.6 -38.3 -7.8
Rentedekningsgrad 0.7 0.2 0.7
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.9 -0.3 -0.2 0.1 0.9
Signatur
05.07.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Prokurister
05.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex