Norske Instruktører Og Guider As
Juridisk navn:  Norske Instruktører Og Guider As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90717131
Velkomstvegen 31 Velkomstvegen 31 Fax:
2420 Trysil 2420 Trysil
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 984003080
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/5/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Tom Rusten Østli
Utvikling:
Omsetning  
  
0.78%
Resultat  
  
-76.74%
Egenkapital  
  
3.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.158.000 1.149.000 1.079.000 597.000 515.000
Resultat: 20.000 86.000 283.000 33.000 59.000
Egenkapital: 426.000 410.000 344.000 129.000 100.000
Regnskap for  Norske Instruktører Og Guider As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.158.000 1.149.000 1.079.000 597.000 515.000
Driftskostnader -1.138.000 -1.065.000 -796.000 -565.000 -456.000
Driftsresultat 20.000 84.000 283.000 33.000 59.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 20.000 86.000 283.000 33.000 59.000
Skattekostnad -4.000 -20.000 -68.000 -4.000 0
Årsresultat 15.000 66.000 215.000 29.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 677.000 946.000 793.000 533.000 400.000
Sum eiendeler 677.000 946.000 793.000 533.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 310.000 244.000 29.000 0
Sum egenkapital 426.000 410.000 344.000 129.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 251.000 535.000 449.000 404.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 945.000 793.000 533.000 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.148.000 1.149.000 1.079.000 597.000 515.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.158.000 1.149.000 1.079.000 597.000 515.000
Varekostnad -2.000 0 0 0 0
Lønninger -211.000 -302.000 -320.000 -389.000 -350.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -925.000 -763.000 -476.000 -176.000 -106.000
Driftskostnader -1.138.000 -1.065.000 -796.000 -565.000 -456.000
Driftsresultat 20.000 84.000 283.000 33.000 59.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 66.000 215.000 29.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 96.000 120.000 90.000 105.000 144.000
Andre fordringer 43.000 49.000 16.000 5.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 537.000 777.000 687.000 423.000 228.000
Sum omløpsmidler 677.000 946.000 793.000 533.000 400.000
Sum eiendeler 677.000 946.000 793.000 533.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 310.000 244.000 29.000 0
Sum egenkapital 426.000 410.000 344.000 129.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 31.000 75.000 23.000 45.000
Betalbar skatt 4.000 20.000 68.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 56.000 39.000 25.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 428.000 267.000 352.000 244.000
Sum kortsiktig gjeld 251.000 535.000 449.000 404.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 677.000 945.000 793.000 533.000 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 426.000 411.000 344.000 129.000 100.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.8 1.8 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 2.7 1.8 1.8 1.3 1.4
Soliditet 62.9 43.4 43.4 24.2 25.0
Resultatgrad 1.7 7.3 26.2 5.5 11.5
Rentedekningsgrad 2 4
Gjeldsgrad 0.6 1.3 1.3 3.1 3.0
Total kapitalrentabilitet 3.1 9.2 35.7 6.2 14.8
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex