Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Moseprodukter AS
Juridisk navn:  Norske Moseprodukter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62469103
Engerdalsveien 151 Engerdalsveien 151 Fax: 62469250
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 928940446
Aksjekapital: 748.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 12/6/1979
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
25.79%
Resultat  
  
96.67%
Egenkapital  
  
49.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.837.000 28.490.000 20.537.000 16.254.000 13.226.000
Resultat: 2.773.000 1.410.000 2.052.000 830.000 1.751.000
Egenkapital: 5.801.000 3.874.000 3.005.000 3.002.000 2.463.000
Regnskap for  Norske Moseprodukter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.837.000 28.490.000 20.537.000 16.254.000 13.226.000
Driftskostnader -33.285.000 -26.960.000 -18.444.000 -15.378.000 -11.512.000
Driftsresultat 2.552.000 1.530.000 2.092.000 876.000 1.714.000
Finansinntekter 717.000 364.000 221.000 182.000 162.000
Finanskostnader -496.000 -485.000 -261.000 -229.000 -125.000
Finans 221.000 -121.000 -40.000 -47.000 37.000
Resultat før skatt 2.773.000 1.410.000 2.052.000 830.000 1.751.000
Skattekostnad -603.000 -341.000 -517.000 -231.000 -472.000
Årsresultat 2.170.000 1.069.000 1.535.000 599.000 1.279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.353.000 4.806.000 2.070.000 1.863.000 877.000
Sum omløpsmidler 18.972.000 10.002.000 6.310.000 6.184.000 5.403.000
Sum eiendeler 24.325.000 14.808.000 8.380.000 8.047.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 5.053.000 3.126.000 2.257.000 1.022.000 483.000
Sum egenkapital 5.801.000 3.874.000 3.005.000 3.002.000 2.463.000
Sum langsiktig gjeld 15.125.000 2.918.000 2.558.000 1.246.000 615.000
Sum kortsiktig gjeld 3.398.000 8.016.000 2.817.000 3.800.000 3.201.000
Sum gjeld og egenkapital 24.324.000 14.808.000 8.380.000 8.048.000 6.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.144.000 28.490.000 20.516.000 16.254.000 13.226.000
Andre inntekter 694.000 0 20.000 0 0
Driftsinntekter 35.837.000 28.490.000 20.537.000 16.254.000 13.226.000
Varekostnad -13.210.000 -9.282.000 -6.858.000 -5.036.000 -3.663.000
Lønninger -12.515.000 -12.830.000 -8.490.000 -8.053.000 -5.872.000
Avskrivning -628.000 -501.000 -323.000 -176.000 -188.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.932.000 -4.347.000 -2.773.000 -2.113.000 -1.789.000
Driftskostnader -33.285.000 -26.960.000 -18.444.000 -15.378.000 -11.512.000
Driftsresultat 2.552.000 1.530.000 2.092.000 876.000 1.714.000
Finansinntekter 717.000 364.000 221.000 182.000 162.000
Finanskostnader -496.000 -485.000 -261.000 -229.000 -125.000
Finans 221.000 -121.000 -40.000 -47.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -200.000 -300.000 -60.000 0
Årsresultat 2.170.000 1.069.000 1.535.000 599.000 1.279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 71.000 105.000 97.000 279.000
Fast eiendom 2.029.000 1.626.000 320.000 296.000 217.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.849.000 3.074.000 1.600.000 1.445.000 347.000
Sum varige driftsmidler 4.878.000 4.700.000 1.920.000 1.741.000 565.000
Sum finansielle anleggsmidler 475.000 35.000 45.000 25.000 33.000
Sum anleggsmidler 5.353.000 4.806.000 2.070.000 1.863.000 877.000
Varebeholdning 5.467.000 4.355.000 2.662.000 3.298.000 2.238.000
Kundefordringer 4.060.000 4.003.000 2.020.000 1.677.000 1.387.000
Andre fordringer 5.367.000 312.000 224.000 307.000 220.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.077.000 1.332.000 1.405.000 902.000 1.557.000
Sum omløpsmidler 18.972.000 10.002.000 6.310.000 6.184.000 5.403.000
Sum eiendeler 24.325.000 14.808.000 8.380.000 8.047.000 6.280.000
Sum opptjent egenkapital 5.053.000 3.126.000 2.257.000 1.022.000 483.000
Sum egenkapital 5.801.000 3.874.000 3.005.000 3.002.000 2.463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.651.000 0 1.655.000 0
Sum langsiktig gjeld 15.125.000 2.918.000 2.558.000 1.246.000 615.000
Leverandørgjeld 424.000 1.187.000 437.000 896.000 425.000
Betalbar skatt 533.000 306.000 525.000 50.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.348.000 1.895.000 791.000 546.000 573.000
Utbytte -300.000 -200.000 -300.000 -60.000 0
Annen kortsiktig gjeld 794.000 777.000 764.000 592.000 2.203.000
Sum kortsiktig gjeld 3.398.000 8.016.000 2.817.000 3.800.000 3.201.000
Sum gjeld og egenkapital 24.324.000 14.808.000 8.380.000 8.048.000 6.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.574.000 1.986.000 3.493.000 2.384.000 2.202.000
Likviditetsgrad 1 5 1.2 2.2 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 4 0.7 1.3 0.8 1.0
Soliditet 23.8 26.2 35.9 37.3 39.2
Resultatgrad 7.1 5.4 10.2 5.4 13.0
Rentedekningsgrad 5.1 3.2 8 4.6 15.0
Gjeldsgrad 3.2 2.8 1.8 1.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 13.4 12.8 27.6 13.1 29.9
Signatur
24.05.2017
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex