Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Redningshunder Dio 10 Trøndelag
Juridisk navn:  Norske Redningshunder Dio 10 Trøndelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92406936
V/ Lill Bøe Stamnan Fax:
7392 Rennebu 7392 Rennebu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Rennebu
Org.nr: 983891594
Aksjekapital: 323 NOK
Etableringsdato: 5/24/1986
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Selbu Økonomi & Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 280.000
Resultat: 223.000
Egenkapital: 323.000
Regnskap for  Norske Redningshunder Dio 10 Trøndelag
Resultat 2002
Driftsinntekter 280.000
Driftskostnader -67.000
Driftsresultat 213.000
Finansinntekter 10.000
Finanskostnader 0
Finans 10.000
Resultat før skatt 223.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 387.000
Sum eiendeler 387.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 323.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 64.000
Sum gjeld og egenkapital 387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 280.000
Varekostnad -5.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -62.000
Driftskostnader -67.000
Driftsresultat 213.000
Finansinntekter 10.000
Finanskostnader 0
Finans 10.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 386.000
Sum omløpsmidler 387.000
Sum eiendeler 387.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000
Sum gjeld og egenkapital 387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 323.000
Likviditetsgrad 1 6.0
Likviditetsgrad 2 6.1
Soliditet 83.5
Resultatgrad 76.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 57.6
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex