Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Redningshunder Troms Distrikt
Juridisk navn:  Norske Redningshunder Troms Distrikt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95995515
Postboks 677 C/O Marit Kiil Silli Alvevegen 111 Fax:
9257 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 984955731
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/10/1983
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2011
Omsetning: 171.000
Resultat: 131.000
Egenkapital: 276.000
Regnskap for  Norske Redningshunder Troms Distrikt
Resultat 2011
Driftsinntekter 171.000
Driftskostnader -42.000
Driftsresultat 128.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt 131.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000
Sum omløpsmidler 232.000
Sum eiendeler 285.000
Sum opptjent egenkapital 276.000
Sum egenkapital 276.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 171.000
Driftsinntekter 171.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -20.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -22.000
Driftskostnader -42.000
Driftsresultat 128.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 53.000
Sum varige driftsmidler 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 53.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 232.000
Sum omløpsmidler 232.000
Sum eiendeler 285.000
Sum opptjent egenkapital 276.000
Sum egenkapital 276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 223.000
Likviditetsgrad 1 25.8
Likviditetsgrad 2 25.8
Soliditet 96.8
Resultatgrad 74.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 45.6
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex