Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norske Voav Teknikk AS
Juridisk navn:  Norske Voav Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74826666
Mellomriksvegen 328 Mellomriksvegen 328 Fax:
7513 Stjørdal 7513 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 923880348
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/3/1973 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.95%
Resultat  
  
9.5%
Egenkapital  
  
-13.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.728.000 6.665.000 6.432.000 6.993.000 5.943.000
Resultat: -724.000 -800.000 -739.000 385.000 -498.000
Egenkapital: 4.499.000 5.222.000 7.154.000 8.696.000 8.378.000
Regnskap for  Norske Voav Teknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.728.000 6.665.000 6.432.000 6.993.000 5.943.000
Driftskostnader -8.502.000 -7.565.000 -7.234.000 -6.718.000 -6.589.000
Driftsresultat -774.000 -900.000 -802.000 276.000 -646.000
Finansinntekter 51.000 100.000 67.000 114.000 149.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -4.000 -1.000
Finans 50.000 99.000 63.000 110.000 148.000
Resultat før skatt -724.000 -800.000 -739.000 385.000 -498.000
Skattekostnad 0 0 67.000 -67.000 84.000
Årsresultat -724.000 -800.000 -672.000 318.000 -414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.239.000 3.480.000 6.997.000 7.780.000 7.727.000
Sum omløpsmidler 3.073.000 3.154.000 1.907.000 2.411.000 1.799.000
Sum eiendeler 6.312.000 6.634.000 8.904.000 10.191.000 9.526.000
Sum opptjent egenkapital 4.422.000 5.145.000 7.064.000 8.596.000 8.278.000
Sum egenkapital 4.499.000 5.222.000 7.154.000 8.696.000 8.378.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 67.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.814.000 1.412.000 1.750.000 1.428.000 1.149.000
Sum gjeld og egenkapital 6.313.000 6.634.000 8.904.000 10.191.000 9.527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.728.000 6.665.000 6.432.000 6.347.000 5.913.000
Andre inntekter 0 0 0 646.000 30.000
Driftsinntekter 7.728.000 6.665.000 6.432.000 6.993.000 5.943.000
Varekostnad -312.000 -514.000 -305.000 -466.000 -348.000
Lønninger -3.851.000 -3.516.000 -3.739.000 -3.162.000 -2.951.000
Avskrivning -181.000 -250.000 -258.000 -440.000 -433.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.158.000 -3.285.000 -2.932.000 -2.650.000 -2.857.000
Driftskostnader -8.502.000 -7.565.000 -7.234.000 -6.718.000 -6.589.000
Driftsresultat -774.000 -900.000 -802.000 276.000 -646.000
Finansinntekter 51.000 100.000 67.000 114.000 149.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -4.000 -1.000
Finans 50.000 99.000 63.000 110.000 148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -724.000 -800.000 -672.000 318.000 -414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 535.000 332.000 582.000 840.000 1.265.000
Sum varige driftsmidler 535.000 332.000 582.000 840.000 1.265.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.705.000 3.148.000 6.415.000 6.940.000 6.462.000
Sum anleggsmidler 3.239.000 3.480.000 6.997.000 7.780.000 7.727.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 942.000 1.086.000 998.000 950.000 764.000
Andre fordringer 306.000 257.000 344.000 275.000 202.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.826.000 1.812.000 565.000 1.186.000 832.000
Sum omløpsmidler 3.073.000 3.154.000 1.907.000 2.411.000 1.799.000
Sum eiendeler 6.312.000 6.634.000 8.904.000 10.191.000 9.526.000
Sum opptjent egenkapital 4.422.000 5.145.000 7.064.000 8.596.000 8.278.000
Sum egenkapital 4.499.000 5.222.000 7.154.000 8.696.000 8.378.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 67.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 67.000 0
Leverandørgjeld 749.000 401.000 454.000 195.000 340.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 379.000 315.000 448.000 402.000 246.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 686.000 695.000 848.000 831.000 563.000
Sum kortsiktig gjeld 1.814.000 1.412.000 1.750.000 1.428.000 1.149.000
Sum gjeld og egenkapital 6.313.000 6.634.000 8.904.000 10.191.000 9.527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.259.000 1.742.000 157.000 983.000 650.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.2 1.1 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 2.2 1.1 1.7 1.6
Soliditet 71.3 78.7 80.3 85.3 87.9
Resultatgrad -13.5 -12.5 3.9 -10.9
Rentedekningsgrad -200.5 6 -497.0
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -11.5 -12.1 -8.3 3.8 -5.2
Signatur
02.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex