Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norspo AS
Juridisk navn:  Norspo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90177602
Sjølyst Plass 3 Sjølyst Plass 3 Fax:
0278 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 943775028
Aksjekapital: 112.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/5/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Prokurist As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.26%
Resultat  
  
55.43%
Egenkapital  
  
-25.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.603.000 7.885.000 10.218.000 10.709.000 54.000
Resultat: -287.000 -644.000 1.221.000 -14.000 -102.000
Egenkapital: 2.417.000 3.240.000 3.766.000 2.920.000 2.475.000
Regnskap for  Norspo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.603.000 7.885.000 10.218.000 10.709.000 54.000
Driftskostnader -6.904.000 -8.538.000 -9.210.000 -10.737.000 -190.000
Driftsresultat -301.000 -654.000 1.007.000 -28.000 -135.000
Finansinntekter 14.000 11.000 213.000 14.000 33.000
Finanskostnader 0 0 1.000 -1.000 0
Finans 14.000 11.000 214.000 13.000 33.000
Resultat før skatt -287.000 -644.000 1.221.000 -14.000 -102.000
Skattekostnad -556.000 122.000 -280.000 499.000 0
Årsresultat -842.000 -522.000 941.000 485.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 556.000 434.000 714.000 65.000
Sum omløpsmidler 6.972.000 7.726.000 8.733.000 7.189.000 2.493.000
Sum eiendeler 6.972.000 8.282.000 9.167.000 7.903.000 2.558.000
Sum opptjent egenkapital 2.279.000 3.121.000 3.647.000 2.799.000 2.354.000
Sum egenkapital 2.417.000 3.240.000 3.766.000 2.920.000 2.475.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.555.000 5.042.000 5.401.000 4.983.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 6.972.000 8.281.000 9.167.000 7.902.000 2.557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.603.000 7.885.000 10.218.000 10.709.000 54.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.603.000 7.885.000 10.218.000 10.709.000 54.000
Varekostnad -3.189.000 -4.772.000 -5.043.000 -5.335.000 0
Lønninger -3.402.000 -3.409.000 -3.534.000 -3.659.000 -80.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -313.000 -357.000 -633.000 -1.743.000 -110.000
Driftskostnader -6.904.000 -8.538.000 -9.210.000 -10.737.000 -190.000
Driftsresultat -301.000 -654.000 1.007.000 -28.000 -135.000
Finansinntekter 14.000 11.000 213.000 14.000 33.000
Finanskostnader 0 0 1.000 -1.000 0
Finans 14.000 11.000 214.000 13.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -842.000 -522.000 941.000 485.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 556.000 434.000 714.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 65.000
Sum anleggsmidler 0 556.000 434.000 714.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 967.000 1.996.000 720.000 2.444.000 20.000
Andre fordringer 110.000 39.000 163.000 169.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.895.000 5.691.000 7.850.000 4.576.000 2.469.000
Sum omløpsmidler 6.972.000 7.726.000 8.733.000 7.189.000 2.493.000
Sum eiendeler 6.972.000 8.282.000 9.167.000 7.903.000 2.558.000
Sum opptjent egenkapital 2.279.000 3.121.000 3.647.000 2.799.000 2.354.000
Sum egenkapital 2.417.000 3.240.000 3.766.000 2.920.000 2.475.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 24.000 47.000 139.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 730.000 833.000 854.000 908.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.794.000 4.185.000 4.500.000 3.936.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 4.555.000 5.042.000 5.401.000 4.983.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 6.972.000 8.281.000 9.167.000 7.902.000 2.557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.417.000 2.684.000 3.332.000 2.206.000 2.410.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.6 1.4 30.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.6 1.4 30.1
Soliditet 34.7 39.1 41.1 36.9 96.8
Resultatgrad -4.6 -8.3 9.9 -0.3 -250.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 1.6 1.4 1.7 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.1 -7.8 13.3 -0.2 -4.0
Signatur
02.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex