Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norstrøm AS
Juridisk navn:  Norstrøm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66936335
Postboks 2055 Sentrum Kongens Gate 30 Fax: 73529777
7411 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 952667882
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 6/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.2%
Resultat  
  
3.35%
Egenkapital  
  
0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.345.000 17.139.000 17.116.000 17.405.000 16.195.000
Resultat: 895.000 866.000 537.000 1.491.000 952.000
Egenkapital: 543.000 542.000 542.000 161.000 -906.000
Regnskap for  Norstrøm AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.345.000 17.139.000 17.116.000 17.405.000 16.195.000
Driftskostnader -16.492.000 -16.329.000 -16.629.000 -15.958.000 -15.216.000
Driftsresultat 853.000 810.000 488.000 1.447.000 980.000
Finansinntekter 46.000 61.000 73.000 62.000 44.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -25.000 -18.000 -72.000
Finans 41.000 56.000 48.000 44.000 -28.000
Resultat før skatt 895.000 866.000 537.000 1.491.000 952.000
Skattekostnad -214.000 -223.000 -156.000 -425.000 -261.000
Årsresultat 681.000 643.000 381.000 1.067.000 691.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 361.000 425.000 314.000 338.000 794.000
Sum omløpsmidler 3.830.000 3.782.000 4.469.000 4.296.000 3.087.000
Sum eiendeler 4.191.000 4.207.000 4.783.000 4.634.000 3.881.000
Sum opptjent egenkapital 443.000 442.000 442.000 61.000 -1.006.000
Sum egenkapital 543.000 542.000 542.000 161.000 -906.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 633.000
Sum kortsiktig gjeld 3.647.000 3.665.000 4.241.000 4.473.000 4.153.000
Sum gjeld og egenkapital 4.190.000 4.207.000 4.783.000 4.634.000 3.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.345.000 17.139.000 17.116.000 17.405.000 16.195.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.345.000 17.139.000 17.116.000 17.405.000 16.195.000
Varekostnad -5.420.000 -5.431.000 -5.423.000 -5.348.000 -4.890.000
Lønninger -6.132.000 -5.994.000 -6.290.000 -5.762.000 -5.495.000
Avskrivning -83.000 -82.000 -83.000 -267.000 -440.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.857.000 -4.822.000 -4.833.000 -4.581.000 -4.391.000
Driftskostnader -16.492.000 -16.329.000 -16.629.000 -15.958.000 -15.216.000
Driftsresultat 853.000 810.000 488.000 1.447.000 980.000
Finansinntekter 46.000 61.000 73.000 62.000 44.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -25.000 -18.000 -72.000
Finans 41.000 56.000 48.000 44.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -680.000 -643.000 0 0 0
Årsresultat 681.000 643.000 381.000 1.067.000 691.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 72.000 96.000 121.000 336.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 305.000 353.000 219.000 218.000 458.000
Sum varige driftsmidler 305.000 353.000 219.000 218.000 458.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 361.000 425.000 314.000 338.000 794.000
Varebeholdning 280.000 304.000 283.000 221.000 273.000
Kundefordringer 140.000 252.000 236.000 166.000 194.000
Andre fordringer 188.000 161.000 4.000 80.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.222.000 3.065.000 3.945.000 3.830.000 2.612.000
Sum omløpsmidler 3.830.000 3.782.000 4.469.000 4.296.000 3.087.000
Sum eiendeler 4.191.000 4.207.000 4.783.000 4.634.000 3.881.000
Sum opptjent egenkapital 443.000 442.000 442.000 61.000 -1.006.000
Sum egenkapital 543.000 542.000 542.000 161.000 -906.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 633.000
Leverandørgjeld 1.022.000 1.185.000 2.402.000 2.386.000 2.150.000
Betalbar skatt 198.000 199.000 131.000 209.000 0
Skyldig offentlige avgifter 876.000 791.000 836.000 953.000 801.000
Utbytte -680.000 -643.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 872.000 848.000 873.000 924.000 1.201.000
Sum kortsiktig gjeld 3.647.000 3.665.000 4.241.000 4.473.000 4.153.000
Sum gjeld og egenkapital 4.190.000 4.207.000 4.783.000 4.634.000 3.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 183.000 117.000 228.000 -177.000 -1.066.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 0.7
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1 1.0 0.7
Soliditet 1 12.9 11.3 3.5 -23.4
Resultatgrad 4.9 4.7 2.9 8.3 6.1
Rentedekningsgrad 170.6 1 19.5 83.8 14.2
Gjeldsgrad 6.7 6.8 7.8 27.8 -5.3
Total kapitalrentabilitet 21.5 20.7 11.7 32.6 26.4
Signatur
09.05.2017
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER AV TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex