Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
North-West Eiendom AS
Juridisk navn:  North-West Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70086200
Fax: 70086201
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 963045549
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/10/1991
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nyba eiendom as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aktivt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.44%
Resultat  
  
183.77%
Egenkapital  
  
-16.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.886.000 1.424.000 2.223.000 1.785.000 2.185.000
Resultat: 1.189.000 419.000 1.395.000 1.161.000 1.221.000
Egenkapital: 354.000 423.000 675.000 731.000 769.000
Regnskap for  North-West Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.886.000 1.424.000 2.223.000 1.785.000 2.185.000
Driftskostnader -630.000 -947.000 -691.000 -539.000 -865.000
Driftsresultat 1.256.000 477.000 1.533.000 1.246.000 1.319.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -57.000 -138.000 -84.000 -99.000
Finans -67.000 -57.000 -138.000 -84.000 -99.000
Resultat før skatt 1.189.000 419.000 1.395.000 1.161.000 1.221.000
Skattekostnad -273.000 -292.000 -348.000 -307.000 -330.000
Årsresultat 917.000 128.000 1.048.000 854.000 891.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 743.000 904.000 1.065.000 1.226.000 1.387.000
Sum omløpsmidler 2.568.000 2.022.000 2.684.000 2.597.000 2.550.000
Sum eiendeler 3.311.000 2.926.000 3.749.000 3.823.000 3.937.000
Sum opptjent egenkapital 254.000 323.000 575.000 631.000 669.000
Sum egenkapital 354.000 423.000 675.000 731.000 769.000
Sum langsiktig gjeld 733.000 815.000 968.000 1.188.000 1.346.000
Sum kortsiktig gjeld 2.224.000 1.688.000 2.106.000 1.904.000 1.823.000
Sum gjeld og egenkapital 3.311.000 2.926.000 3.749.000 3.823.000 3.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.886.000 1.424.000 2.223.000 1.785.000 2.185.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.886.000 1.424.000 2.223.000 1.785.000 2.185.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -128.000 -45.000 -64.000 -206.000
Avskrivning -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -469.000 -658.000 -485.000 -314.000 -498.000
Driftskostnader -630.000 -947.000 -691.000 -539.000 -865.000
Driftsresultat 1.256.000 477.000 1.533.000 1.246.000 1.319.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -57.000 -138.000 -84.000 -99.000
Finans -67.000 -57.000 -138.000 -84.000 -99.000
Konsernbidrag -984.000 -380.000 -1.104.000 -892.000 -926.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 917.000 128.000 1.048.000 854.000 891.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 743.000 904.000 1.065.000 1.226.000 1.387.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 743.000 904.000 1.065.000 1.226.000 1.387.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 743.000 904.000 1.065.000 1.226.000 1.387.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 0 0 0 0
Andre fordringer 785.000 737.000 2.670.000 2.498.000 2.372.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 162.000 14.000 98.000 178.000
Sum omløpsmidler 2.568.000 2.022.000 2.684.000 2.597.000 2.550.000
Sum eiendeler 3.311.000 2.926.000 3.749.000 3.823.000 3.937.000
Sum opptjent egenkapital 254.000 323.000 575.000 631.000 669.000
Sum egenkapital 354.000 423.000 675.000 731.000 769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 38.000 61.000 81.000 104.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.770.000 960.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 733.000 815.000 968.000 1.188.000 1.346.000
Leverandørgjeld 221.000 304.000 211.000 266.000 238.000
Betalbar skatt 166.000 166.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 39.000 5.000 2.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 220.000 1.891.000 1.635.000 1.537.000
Sum kortsiktig gjeld 2.224.000 1.688.000 2.106.000 1.904.000 1.823.000
Sum gjeld og egenkapital 3.311.000 2.926.000 3.749.000 3.823.000 3.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 344.000 334.000 578.000 693.000 727.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4
Soliditet 10.7 14.5 1 19.1 19.5
Resultatgrad 66.6 33.5 6 69.8 60.4
Rentedekningsgrad 18.7 8.4 11.1 14.8 13.3
Gjeldsgrad 8.4 5.9 4.6 4.2 4.1
Total kapitalrentabilitet 37.9 16.3 40.9 32.6 33.5
Signatur
20.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex