Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
North-West Holding AS
Juridisk navn:  North-West Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70086200
Herøy Industripark Herøy Industripark Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 885661912
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/22/2003
Foretakstype: AS
Tidligere navn: north west kystfiske as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aktivt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
712.45%
Resultat  
  
82.91%
Egenkapital  
  
121.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.218.000 273.000 297.000 622.000 507.000
Resultat: -245.000 -1.434.000 -865.000 -1.176.000 -1.295.000
Egenkapital: 1.883.000 849.000 2.025.000 1.581.000 1.217.000
Regnskap for  North-West Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.218.000 273.000 297.000 622.000 507.000
Driftskostnader -2.392.000 -1.802.000 -1.026.000 -1.704.000 -1.746.000
Driftsresultat -174.000 -1.529.000 -730.000 -1.082.000 -1.239.000
Finansinntekter 0 100.000 0 1.000 0
Finanskostnader -71.000 -4.000 -135.000 -94.000 -55.000
Finans -71.000 96.000 -135.000 -93.000 -55.000
Resultat før skatt -245.000 -1.434.000 -865.000 -1.176.000 -1.295.000
Skattekostnad 294.000 -122.000 206.000 648.000 -296.000
Årsresultat 49.000 -1.556.000 -659.000 -528.000 -1.591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.371.000 3.563.000 2.837.000 2.378.000 2.233.000
Sum omløpsmidler 2.836.000 1.316.000 3.031.000 2.147.000 1.056.000
Sum eiendeler 6.207.000 4.879.000 5.868.000 4.525.000 3.289.000
Sum opptjent egenkapital 1.383.000 349.000 1.525.000 1.081.000 717.000
Sum egenkapital 1.883.000 849.000 2.025.000 1.581.000 1.217.000
Sum langsiktig gjeld 276.000 490.000 480.000 355.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 4.048.000 3.539.000 3.362.000 2.590.000 1.718.000
Sum gjeld og egenkapital 6.207.000 4.878.000 5.867.000 4.526.000 3.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.000 243.000 297.000 622.000 507.000
Andre inntekter 2.059.000 30.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.218.000 273.000 297.000 622.000 507.000
Varekostnad -589.000 0 -14.000 -10.000 -46.000
Lønninger -888.000 -897.000 -584.000 -574.000 -855.000
Avskrivning -248.000 -242.000 0 -173.000 -435.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -667.000 -663.000 -428.000 -947.000 -410.000
Driftskostnader -2.392.000 -1.802.000 -1.026.000 -1.704.000 -1.746.000
Driftsresultat -174.000 -1.529.000 -730.000 -1.082.000 -1.239.000
Finansinntekter 0 100.000 0 1.000 0
Finanskostnader -71.000 -4.000 -135.000 -94.000 -55.000
Finans -71.000 96.000 -135.000 -93.000 -55.000
Konsernbidrag 984.000 380.000 1.104.000 892.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -1.556.000 -659.000 -528.000 -1.591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 242.000 403.000 85.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 749.000 968.000 0 0 48.000
Sum varige driftsmidler 1.397.000 1.588.000 620.000 0 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000
Sum anleggsmidler 3.371.000 3.563.000 2.837.000 2.378.000 2.233.000
Varebeholdning 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Kundefordringer 166.000 133.000 133.000 190.000 68.000
Andre fordringer 1.355.000 655.000 2.871.000 1.940.000 961.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 13.000 11.000 1.000 11.000
Sum omløpsmidler 2.836.000 1.316.000 3.031.000 2.147.000 1.056.000
Sum eiendeler 6.207.000 4.879.000 5.868.000 4.525.000 3.289.000
Sum opptjent egenkapital 1.383.000 349.000 1.525.000 1.081.000 717.000
Sum egenkapital 1.883.000 849.000 2.025.000 1.581.000 1.217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.338.000 2.709.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 276.000 490.000 480.000 355.000 355.000
Leverandørgjeld 125.000 158.000 124.000 57.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 173.000 226.000 206.000 142.000 310.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 412.000 445.000 3.033.000 2.390.000 1.343.000
Sum kortsiktig gjeld 4.048.000 3.539.000 3.362.000 2.590.000 1.718.000
Sum gjeld og egenkapital 6.207.000 4.878.000 5.867.000 4.526.000 3.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.212.000 -2.223.000 -331.000 -443.000 -662.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.9 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.9 0.9 0.7
Soliditet 30.3 17.4 34.5 34.9 37.0
Resultatgrad -7.8 -560.1 -245.8 -174.0 -244.4
Rentedekningsgrad -2.5 -382.3 -5.4 -11.5 -22.5
Gjeldsgrad 2.3 4.7 1.9 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet -2.8 -29.3 -12.4 -23.9 -37.7
Signatur
20.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex