Nortrans Holding AS
Juridisk navn:  Nortrans Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67156815
Lønnåskollen 28 Lønnåskollen 28 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 910991906
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-151.57%
Egenkapital  
  
-4.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Resultat: -164.000 318.000 75.000 -588.000 1.000
Egenkapital: 4.040.000 4.234.000 3.940.000 3.893.000 4.528.000
Regnskap for  Nortrans Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftskostnader -77.000 -48.000 -56.000 -46.000 -65.000
Driftsresultat 43.000 72.000 64.000 74.000 55.000
Finansinntekter 32.000 423.000 10.000 5.000 45.000
Finanskostnader -239.000 -177.000 0 -667.000 -99.000
Finans -207.000 246.000 10.000 -662.000 -54.000
Resultat før skatt -164.000 318.000 75.000 -588.000 1.000
Skattekostnad -29.000 -25.000 0 0 0
Årsresultat -193.000 293.000 47.000 -635.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.940.000 3.115.000 3.109.000 2.274.000 3.060.000
Sum omløpsmidler 1.165.000 1.179.000 868.000 1.643.000 1.472.000
Sum eiendeler 4.105.000 4.294.000 3.977.000 3.917.000 4.532.000
Sum opptjent egenkapital 2.540.000 2.734.000 2.440.000 2.393.000 3.028.000
Sum egenkapital 4.040.000 4.234.000 3.940.000 3.893.000 4.528.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64.000 60.000 37.000 24.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 4.104.000 4.294.000 3.977.000 3.917.000 4.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 120.000
Andre inntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 0
Driftsinntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -48.000 -56.000 -46.000 -65.000
Driftskostnader -77.000 -48.000 -56.000 -46.000 -65.000
Driftsresultat 43.000 72.000 64.000 74.000 55.000
Finansinntekter 32.000 423.000 10.000 5.000 45.000
Finanskostnader -239.000 -177.000 0 -667.000 -99.000
Finans -207.000 246.000 10.000 -662.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -193.000 293.000 47.000 -635.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000
Sum finansielle anleggsmidler 990.000 1.165.000 1.159.000 324.000 1.110.000
Sum anleggsmidler 2.940.000 3.115.000 3.109.000 2.274.000 3.060.000
Varebeholdning 0 0 0 5.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.165.000 1.179.000 864.000 1.639.000 1.472.000
Sum omløpsmidler 1.165.000 1.179.000 868.000 1.643.000 1.472.000
Sum eiendeler 4.105.000 4.294.000 3.977.000 3.917.000 4.532.000
Sum opptjent egenkapital 2.540.000 2.734.000 2.440.000 2.393.000 3.028.000
Sum egenkapital 4.040.000 4.234.000 3.940.000 3.893.000 4.528.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 29.000 25.000 27.000 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 35.000 10.000 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 60.000 37.000 24.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 4.104.000 4.294.000 3.977.000 3.917.000 4.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.101.000 1.119.000 831.000 1.619.000 1.468.000
Likviditetsgrad 1 18.2 19.6 23.5 68.5 368.0
Likviditetsgrad 2 18.2 19.6 23.5 68.3 368.1
Soliditet 98.4 98.6 99.1 99.4 99.9
Resultatgrad 35.8 6 53.3 61.7 45.8
Rentedekningsgrad 0.2 0.4 0.1 1.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.8 11.5 1.9 2 2.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex