Norvern AS
Juridisk navn:  Norvern AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55511140
Postvegen 13 Postvegen 13 Fax: 55315340
6018 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 939540695
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/13/1986
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tecno-supplies as
Revisor: Lerstad Revisjon Per Christian Koppang
Regnskapsfører: Motregn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.05%
Resultat  
  
-42.38%
Egenkapital  
  
42.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 419.000 1.104.000 3.802.000 2.992.000 3.251.000
Resultat: 208.000 361.000 -1.883.000 -1.369.000 55.000
Egenkapital: -1.509.000 -2.605.000 -2.966.000 -1.083.000 286.000
Regnskap for  Norvern AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 419.000 1.104.000 3.802.000 2.992.000 3.251.000
Driftskostnader -198.000 -699.000 -5.526.000 -4.191.000 -3.046.000
Driftsresultat 222.000 405.000 -1.725.000 -1.200.000 204.000
Finansinntekter 0 0 57.000 7.000 9.000
Finanskostnader -14.000 -44.000 -215.000 -176.000 -159.000
Finans -14.000 -44.000 -158.000 -169.000 -150.000
Resultat før skatt 208.000 361.000 -1.883.000 -1.369.000 55.000
Skattekostnad 196.000 0 0 0 -130.000
Årsresultat 403.000 361.000 -1.883.000 -1.369.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 37.000 105.000 372.000 666.000
Sum omløpsmidler 999.000 583.000 1.845.000 1.889.000 2.626.000
Sum eiendeler 1.009.000 620.000 1.950.000 2.261.000 3.292.000
Sum opptjent egenkapital -2.402.000 -2.805.000 -3.166.000 -1.283.000 86.000
Sum egenkapital -1.509.000 -2.605.000 -2.966.000 -1.083.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 49.000 49.000 278.000 587.000 825.000
Sum kortsiktig gjeld 2.469.000 3.177.000 4.639.000 2.758.000 2.181.000
Sum gjeld og egenkapital 1.009.000 621.000 1.951.000 2.262.000 3.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 419.000 827.000 3.802.000 2.992.000 3.251.000
Andre inntekter 0 278.000 0 0 0
Driftsinntekter 419.000 1.104.000 3.802.000 2.992.000 3.251.000
Varekostnad -188.000 -78.000 -2.440.000 -2.369.000 -1.412.000
Lønninger 131.000 45.000 -2.229.000 -836.000 -619.000
Avskrivning -27.000 -72.000 -298.000 -294.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -594.000 -559.000 -692.000 -721.000
Driftskostnader -198.000 -699.000 -5.526.000 -4.191.000 -3.046.000
Driftsresultat 222.000 405.000 -1.725.000 -1.200.000 204.000
Finansinntekter 0 0 57.000 7.000 9.000
Finanskostnader -14.000 -44.000 -215.000 -176.000 -159.000
Finans -14.000 -44.000 -158.000 -169.000 -150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 403.000 361.000 -1.883.000 -1.369.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 37.000 105.000 372.000 666.000
Sum varige driftsmidler 10.000 37.000 105.000 372.000 666.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 37.000 105.000 372.000 666.000
Varebeholdning 0 188.000 199.000 1.112.000 1.927.000
Kundefordringer 91.000 1.000 300.000 100.000 172.000
Andre fordringer 18.000 393.000 1.345.000 676.000 526.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 999.000 583.000 1.845.000 1.889.000 2.626.000
Sum eiendeler 1.009.000 620.000 1.950.000 2.261.000 3.292.000
Sum opptjent egenkapital -2.402.000 -2.805.000 -3.166.000 -1.283.000 86.000
Sum egenkapital -1.509.000 -2.605.000 -2.966.000 -1.083.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 230.000 516.000 498.000 504.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 49.000 49.000 278.000 587.000 825.000
Leverandørgjeld 855.000 874.000 1.037.000 980.000 992.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 345.000 581.000 339.000 278.000 213.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.039.000 1.206.000 2.765.000 996.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 2.469.000 3.177.000 4.639.000 2.758.000 2.181.000
Sum gjeld og egenkapital 1.009.000 621.000 1.951.000 2.262.000 3.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.470.000 -2.594.000 -2.794.000 -869.000 445.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.4 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4
Soliditet -149.6 -419.5 -47.9 8.7
Resultatgrad 5 36.7 -45.4 -40.1 6.3
Rentedekningsgrad 15.9 9.2 -6.8 1.3
Gjeldsgrad -1.7 -1.2 -1.7 -3.1 10.5
Total kapitalrentabilitet 2 65.2 -85.5 -52.7 6.5
Signatur
06.09.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex