Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norwac AS
Juridisk navn:  Norwac AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48686068
Arbeidersamfunnets Plass 1 5. Etg. Arbeidersamfunnets Plass 1 Fax: 22207631
0181 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992387297
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Tema Regnskap Jessheim As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.59%
Resultat  
  
63.09%
Egenkapital  
  
89.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.596.000 5.865.000 5.621.000 6.646.000 3.868.000
Resultat: 729.000 447.000 -440.000 38.000 19.000
Egenkapital: 1.547.000 818.000 370.000 810.000 772.000
Regnskap for  Norwac AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.596.000 5.865.000 5.621.000 6.646.000 3.868.000
Driftskostnader -4.763.000 -5.432.000 -6.053.000 -6.638.000 -3.873.000
Driftsresultat 833.000 433.000 -433.000 7.000 -5.000
Finansinntekter -3.000 30.000 2.000 33.000 24.000
Finanskostnader -101.000 -16.000 -10.000 -2.000 0
Finans -104.000 14.000 -8.000 31.000 24.000
Resultat før skatt 729.000 447.000 -440.000 38.000 19.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 729.000 447.000 -440.000 38.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 79.000
Sum omløpsmidler 27.624.000 21.102.000 26.015.000 38.279.000 24.275.000
Sum eiendeler 27.624.000 21.102.000 26.015.000 38.279.000 24.354.000
Sum opptjent egenkapital 1.447.000 718.000 270.000 710.000 672.000
Sum egenkapital 1.547.000 818.000 370.000 810.000 772.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.077.000 20.285.000 25.645.000 37.469.000 23.582.000
Sum gjeld og egenkapital 27.624.000 21.103.000 26.015.000 38.279.000 24.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.555.000 3.256.000 2.724.000 4.460.000 2.199.000
Andre inntekter 2.041.000 2.610.000 2.897.000 2.186.000 1.670.000
Driftsinntekter 5.596.000 5.865.000 5.621.000 6.646.000 3.868.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.796.000 -4.406.000 -5.063.000 -4.090.000 -2.633.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -967.000 -1.026.000 -990.000 -2.548.000 -1.240.000
Driftskostnader -4.763.000 -5.432.000 -6.053.000 -6.638.000 -3.873.000
Driftsresultat 833.000 433.000 -433.000 7.000 -5.000
Finansinntekter -3.000 30.000 2.000 33.000 24.000
Finanskostnader -101.000 -16.000 -10.000 -2.000 0
Finans -104.000 14.000 -8.000 31.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 729.000 447.000 -440.000 38.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 79.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 79.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 275.000 134.000 168.000 0 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.290.000 20.924.000 25.820.000 38.261.000 24.224.000
Sum omløpsmidler 27.624.000 21.102.000 26.015.000 38.279.000 24.275.000
Sum eiendeler 27.624.000 21.102.000 26.015.000 38.279.000 24.354.000
Sum opptjent egenkapital 1.447.000 718.000 270.000 710.000 672.000
Sum egenkapital 1.547.000 818.000 370.000 810.000 772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 67.000 122.000 3.000 150.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 207.000 215.000 253.000 270.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.803.000 19.948.000 25.389.000 37.048.000 23.579.000
Sum kortsiktig gjeld 26.077.000 20.285.000 25.645.000 37.469.000 23.582.000
Sum gjeld og egenkapital 27.624.000 21.103.000 26.015.000 38.279.000 24.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.547.000 817.000 370.000 810.000 693.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.1 1.1
Soliditet 5.6 3.9 1.4 2.1 3.2
Resultatgrad 14.9 7.4 -7.7 0.1 -0.1
Rentedekningsgrad 8.2 27.1 -43.3 20.0
Gjeldsgrad 16.9 24.8 69.3 46.3 30.5
Total kapitalrentabilitet 3 2.2 -1.7 0.1 0.1
Signatur
06.11.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
FOSSE ERIK TORGEIR
SIGNATUR HVER FOR SEG
ØIESTAD SOLVEIG LISBET
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex