Norwater As
Juridisk navn:  Norwater As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53483550
Høylandsbygdvegen 435 Høylandsbygdvegen 435 Fax: 53477241
5457 Høylandsbygd 5457 Høylandsbygd
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 974788470
Aksjekapital: 7.000.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/24/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.13%
Resultat  
  
25.8%
Egenkapital  
  
32.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 72.343.000 51.998.000 52.125.000 35.239.000 37.103.000
Resultat: 6.787.000 5.395.000 5.834.000 -1.210.000 -793.000
Egenkapital: 10.453.000 7.917.000 5.587.000 923.000 1.119.000
Regnskap for  Norwater As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 72.343.000 51.998.000 52.125.000 35.239.000 37.103.000
Driftskostnader -65.474.000 -46.651.000 -45.637.000 -34.428.000 -36.955.000
Driftsresultat 6.868.000 5.347.000 6.487.000 811.000 149.000
Finansinntekter 300.000 521.000 597.000 724.000 0
Finanskostnader -381.000 -473.000 -1.250.000 -2.746.000 -942.000
Finans -81.000 48.000 -653.000 -2.022.000 -942.000
Resultat før skatt 6.787.000 5.395.000 5.834.000 -1.210.000 -793.000
Skattekostnad -1.251.000 -1.065.000 -1.684.000 14.000 205.000
Årsresultat 5.536.000 4.330.000 4.150.000 -1.196.000 -588.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.099.000 3.529.000 6.373.000 8.128.000 9.901.000
Sum omløpsmidler 26.358.000 16.105.000 11.718.000 14.712.000 13.493.000
Sum eiendeler 29.457.000 19.634.000 18.091.000 22.840.000 23.394.000
Sum opptjent egenkapital 3.203.000 667.000 -1.663.000 -6.327.000 -5.131.000
Sum egenkapital 10.453.000 7.917.000 5.587.000 923.000 1.119.000
Sum langsiktig gjeld 1.496.000 3.028.000 4.758.000 7.157.000 8.195.000
Sum kortsiktig gjeld 17.509.000 8.688.000 7.746.000 14.760.000 14.080.000
Sum gjeld og egenkapital 29.458.000 19.633.000 18.091.000 22.840.000 23.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.916.000 51.710.000 51.925.000 34.018.000 36.579.000
Andre inntekter 1.427.000 288.000 200.000 1.221.000 524.000
Driftsinntekter 72.343.000 51.998.000 52.125.000 35.239.000 37.103.000
Varekostnad -46.690.000 -30.011.000 -28.691.000 -21.019.000 -17.985.000
Lønninger -11.481.000 -10.002.000 -10.567.000 -8.241.000 -11.942.000
Avskrivning -1.225.000 -1.277.000 -1.324.000 -1.241.000 -1.301.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.078.000 -5.361.000 -5.055.000 -3.927.000 -5.727.000
Driftskostnader -65.474.000 -46.651.000 -45.637.000 -34.428.000 -36.955.000
Driftsresultat 6.868.000 5.347.000 6.487.000 811.000 149.000
Finansinntekter 300.000 521.000 597.000 724.000 0
Finanskostnader -381.000 -473.000 -1.250.000 -2.746.000 -942.000
Finans -81.000 48.000 -653.000 -2.022.000 -942.000
Konsernbidrag 0 0 514.000 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 0 0 0
Årsresultat 5.536.000 4.330.000 4.150.000 -1.196.000 -588.000
Balanse detaljer          
Goodwill 585.000 1.504.000 2.423.000 3.342.000 4.261.000
Sum Immatrielle midler 585.000 2.710.000 4.845.000 7.599.000 8.655.000
Fast eiendom 23.000 79.000 181.000 283.000 385.000
Maskiner anlegg 1.377.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 173.000 176.000 133.000 196.000 861.000
Sum varige driftsmidler 1.573.000 255.000 314.000 479.000 1.246.000
Sum finansielle anleggsmidler 941.000 564.000 1.214.000 50.000 0
Sum anleggsmidler 3.099.000 3.529.000 6.373.000 8.128.000 9.901.000
Varebeholdning 3.974.000 890.000 2.131.000 4.104.000 4.006.000
Kundefordringer 5.307.000 10.221.000 8.384.000 9.495.000 8.938.000
Andre fordringer 2.978.000 2.705.000 338.000 618.000 487.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.099.000 1.911.000 866.000 496.000 61.000
Sum omløpsmidler 26.358.000 16.105.000 11.718.000 14.712.000 13.493.000
Sum eiendeler 29.457.000 19.634.000 18.091.000 22.840.000 23.394.000
Sum opptjent egenkapital 3.203.000 667.000 -1.663.000 -6.327.000 -5.131.000
Sum egenkapital 10.453.000 7.917.000 5.587.000 923.000 1.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 198.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.655.000 4.377.000 4.446.000
Sum langsiktig gjeld 1.496.000 3.028.000 4.758.000 7.157.000 8.195.000
Leverandørgjeld 3.894.000 4.344.000 4.136.000 5.322.000 5.278.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 713.000 693.000 907.000 406.000 744.000
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.902.000 1.651.000 1.048.000 4.655.000 3.612.000
Sum kortsiktig gjeld 17.509.000 8.688.000 7.746.000 14.760.000 14.080.000
Sum gjeld og egenkapital 29.458.000 19.633.000 18.091.000 22.840.000 23.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.849.000 7.417.000 3.972.000 -48.000 -587.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.5 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.8 1.2 0.8 0.7
Soliditet 35.5 40.3 30.9 4.0 4.8
Resultatgrad 9.5 10.3 12.4 2.3 0.4
Rentedekningsgrad 1 11.3 5.2 0.6 0.2
Gjeldsgrad 1.8 1.5 2.2 23.7 19.9
Total kapitalrentabilitet 24.3 29.9 39.2 6.7 0.6
Signatur
15.10.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
RUNE EIDE
PER EINAR GJERDING
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex