Norwayaz AS
Juridisk navn:  Norwayaz AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93265509
Gullregnstien 9 Gullregnstien 9 Fax:
4022 Stavanger 4022 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 986942483
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.85%
Resultat  
  
-111%
Egenkapital  
  
-7.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.394.000 1.855.000 2.359.000 2.135.000 3.053.000
Resultat: -53.000 482.000 -2.899.000 691.000 4.824.000
Egenkapital: 3.965.000 4.276.000 4.795.000 8.938.000 9.416.000
Regnskap for  Norwayaz AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.394.000 1.855.000 2.359.000 2.135.000 3.053.000
Driftskostnader -1.401.000 -1.331.000 -1.303.000 -1.456.000 -1.451.000
Driftsresultat -7.000 524.000 1.056.000 680.000 1.602.000
Finansinntekter 0 0 76.000 29.000 3.245.000
Finanskostnader -46.000 -42.000 -4.030.000 -17.000 -23.000
Finans -46.000 -42.000 -3.954.000 12.000 3.222.000
Resultat før skatt -53.000 482.000 -2.899.000 691.000 4.824.000
Skattekostnad 12.000 -113.000 -248.000 -169.000 -431.000
Årsresultat -41.000 369.000 -3.147.000 522.000 4.393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.355.000 5.026.000 5.388.000 8.550.000 506.000
Sum omløpsmidler 1.538.000 1.886.000 1.065.000 1.922.000 11.039.000
Sum eiendeler 4.893.000 6.912.000 6.453.000 10.472.000 11.545.000
Sum opptjent egenkapital 3.865.000 4.176.000 4.695.000 8.838.000 9.316.000
Sum egenkapital 3.965.000 4.276.000 4.795.000 8.938.000 9.416.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 136.000 267.000 400.000 521.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 2.500.000 1.391.000 1.134.000 1.609.000
Sum gjeld og egenkapital 4.893.000 6.912.000 6.453.000 10.472.000 11.546.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.394.000 1.855.000 2.359.000 2.135.000 3.053.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.394.000 1.855.000 2.359.000 2.135.000 3.053.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.087.000 -1.048.000 -861.000 -897.000 -1.074.000
Avskrivning 0 -136.000 -149.000 -149.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -314.000 -147.000 -293.000 -410.000 -217.000
Driftskostnader -1.401.000 -1.331.000 -1.303.000 -1.456.000 -1.451.000
Driftsresultat -7.000 524.000 1.056.000 680.000 1.602.000
Finansinntekter 0 0 76.000 29.000 3.245.000
Finanskostnader -46.000 -42.000 -4.030.000 -17.000 -23.000
Finans -46.000 -42.000 -3.954.000 12.000 3.222.000
Konsernbidrag 0 -438.000 -846.000 0 0
Utbytte -270.000 0 -150.000 -800.000 -1.000.000
Årsresultat -41.000 369.000 -3.147.000 522.000 4.393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 44.000 27.000 7.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 73.000 73.000 209.000 358.000 506.000
Sum varige driftsmidler 73.000 73.000 209.000 358.000 506.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.226.000 4.909.000 5.152.000 8.185.000 0
Sum anleggsmidler 3.355.000 5.026.000 5.388.000 8.550.000 506.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.195.000 1.822.000 770.000 80.000 1.115.000
Andre fordringer 320.000 60.000 205.000 74.000 2.661.000
Sum investeringer 0 0 0 603.000 586.000
Kasse, bank 23.000 4.000 90.000 1.165.000 6.677.000
Sum omløpsmidler 1.538.000 1.886.000 1.065.000 1.922.000 11.039.000
Sum eiendeler 4.893.000 6.912.000 6.453.000 10.472.000 11.545.000
Sum opptjent egenkapital 3.865.000 4.176.000 4.695.000 8.838.000 9.316.000
Sum egenkapital 3.965.000 4.276.000 4.795.000 8.938.000 9.416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 433.000 2.119.000 1.113.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 136.000 267.000 400.000 521.000
Leverandørgjeld 42.000 19.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 186.000 445.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 56.000 57.000 54.000 63.000
Utbytte -270.000 0 -150.000 -800.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 132.000 305.000 71.000 95.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 2.500.000 1.391.000 1.134.000 1.609.000
Sum gjeld og egenkapital 4.893.000 6.912.000 6.453.000 10.472.000 11.546.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 621.000 -614.000 -326.000 788.000 9.430.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.8 0.8 1.7 6.9
Likviditetsgrad 2 1.7 0.8 0.8 1.7 6.9
Soliditet 8 61.9 74.3 85.4 81.6
Resultatgrad -0.5 28.2 44.8 31.9 52.5
Rentedekningsgrad -0.2 12.5 0.3 4 210.7
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.1 7.6 17.5 6.8 42.0
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex