Norwegian Edelsplitt AS
Juridisk navn:  Norwegian Edelsplitt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496664
Nedre Hegrestadveien 8 Nedre Hegrestadveien 8 Fax: 51496654
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 961496314
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
37.5%
Egenkapital  
  
-18.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -24.000 85.000 -13.000 -13.000
Egenkapital: 64.000 79.000 103.000 20.000 34.000
Regnskap for  Norwegian Edelsplitt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -25.000 -16.000 -15.000 -14.000
Driftsresultat -16.000 -25.000 -16.000 -15.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 1.000 101.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 101.000 1.000 0
Resultat før skatt -15.000 -24.000 85.000 -13.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 0 0
Årsresultat -15.000 -24.000 83.000 -13.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 150.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 77.000 64.000 63.000 62.000 61.000
Sum eiendeler 227.000 214.000 213.000 112.000 111.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -21.000 3.000 -80.000 -66.000
Sum egenkapital 64.000 79.000 103.000 20.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 163.000 135.000 110.000 92.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 214.000 213.000 112.000 111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -25.000 -16.000 -15.000 -14.000
Driftskostnader -16.000 -25.000 -16.000 -15.000 -14.000
Driftsresultat -16.000 -25.000 -16.000 -15.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 1.000 101.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 101.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -24.000 83.000 -13.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 150.000 150.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 150.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 64.000 63.000 62.000 61.000
Sum omløpsmidler 77.000 64.000 63.000 62.000 61.000
Sum eiendeler 227.000 214.000 213.000 112.000 111.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -21.000 3.000 -80.000 -66.000
Sum egenkapital 64.000 79.000 103.000 20.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 163.000 135.000 107.000 92.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 77.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000 135.000 110.000 92.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 214.000 213.000 112.000 111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.000 -71.000 -47.000 -30.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
Soliditet 28.2 36.9 48.4 17.9 30.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.5 1.7 1.1 4.6 2.3
Total kapitalrentabilitet -6.6 -11.2 39.9 -12.5 -12.6
Signatur
08.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex