Norwegian Harvest As
Juridisk navn:  Norwegian Harvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vednesset Vednesset Fax:
8290 Skutvik 8290 Skutvik
Fylke: Kommune:
Nordland Hamarøy 
Org.nr: 921118538
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
26.79%
Egenkapital  
  
-32.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -41.000 -56.000
Egenkapital: 33.000 49.000
Regnskap for  Norwegian Harvest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -41.000 -56.000
Driftsresultat -41.000 -56.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -41.000 -56.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -41.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 41.000 57.000
Sum eiendeler 41.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -56.000
Sum egenkapital 33.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -56.000
Driftskostnader -41.000 -56.000
Driftsresultat -41.000 -56.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -41.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 41.000 57.000
Sum omløpsmidler 41.000 57.000
Sum eiendeler 41.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -56.000
Sum egenkapital 33.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 8.000 8.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 49.000
Likviditetsgrad 1 5.1 7.1
Likviditetsgrad 2 5.1 7.1
Soliditet 80.5 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -98.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex