Norwegian Lobster Farm As
Juridisk navn:  Norwegian Lobster Farm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51325900
Kjelsbergtunet 29 Finnøy Næringspark Lauvsnesvegen 3 Fax: 51325901
4050 Sola 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981071190
Aksjekapital: 5.689.700 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/19/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hobas as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.45%
Resultat  
  
82.63%
Egenkapital  
  
645.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.122.000 8.043.000 4.251.000 1.837.000 1.238.000
Resultat: -41.000 -236.000 1.327.000 -95.000 138.000
Egenkapital: 11.433.000 1.533.000 1.770.000 443.000 538.000
Regnskap for  Norwegian Lobster Farm As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.122.000 8.043.000 4.251.000 1.837.000 1.238.000
Driftskostnader -6.136.000 -8.242.000 -2.924.000 -1.933.000 -1.102.000
Driftsresultat 986.000 -199.000 1.326.000 -96.000 137.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.032.000 -40.000 0 0 0
Finans -1.028.000 -37.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -41.000 -236.000 1.327.000 -95.000 138.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -236.000 1.327.000 -95.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.165.000 8.164.000 258.000 12.000 0
Sum omløpsmidler 9.326.000 4.937.000 2.787.000 1.609.000 1.120.000
Sum eiendeler 16.491.000 13.101.000 3.045.000 1.621.000 1.120.000
Sum opptjent egenkapital -2.308.000 -2.266.000 -2.030.000 -3.357.000 -3.261.000
Sum egenkapital 11.433.000 1.533.000 1.770.000 443.000 538.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.057.000 11.567.000 1.275.000 1.178.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 16.490.000 13.101.000 3.045.000 1.621.000 1.120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.520.000 5.935.000 1.709.000 1.110.000 1.238.000
Andre inntekter 2.603.000 2.108.000 2.542.000 727.000 0
Driftsinntekter 7.122.000 8.043.000 4.251.000 1.837.000 1.238.000
Varekostnad -1.403.000 -664.000 -69.000 -305.000 -96.000
Lønninger -3.724.000 -3.338.000 -2.062.000 -840.000 -396.000
Avskrivning -99.000 -80.000 -19.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -910.000 -4.160.000 -774.000 -783.000 -610.000
Driftskostnader -6.136.000 -8.242.000 -2.924.000 -1.933.000 -1.102.000
Driftsresultat 986.000 -199.000 1.326.000 -96.000 137.000
Finansinntekter 4.000 3.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.032.000 -40.000 0 0 0
Finans -1.028.000 -37.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -236.000 1.327.000 -95.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 317.000 316.000 227.000 12.000 0
Sum varige driftsmidler 317.000 316.000 227.000 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.848.000 7.848.000 31.000 0 0
Sum anleggsmidler 7.165.000 8.164.000 258.000 12.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.288.000 0 514.000 75.000 435.000
Andre fordringer 2.355.000 3.641.000 1.251.000 1.055.000 165.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.683.000 1.296.000 1.022.000 480.000 520.000
Sum omløpsmidler 9.326.000 4.937.000 2.787.000 1.609.000 1.120.000
Sum eiendeler 16.491.000 13.101.000 3.045.000 1.621.000 1.120.000
Sum opptjent egenkapital -2.308.000 -2.266.000 -2.030.000 -3.357.000 -3.261.000
Sum egenkapital 11.433.000 1.533.000 1.770.000 443.000 538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 405.000 133.000 293.000 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 643.000 178.000 562.000 216.000 269.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.010.000 11.257.000 421.000 955.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 5.057.000 11.567.000 1.275.000 1.178.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 16.490.000 13.101.000 3.045.000 1.621.000 1.120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.269.000 -6.630.000 1.512.000 431.000 539.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.4 2.2 1.4 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 0.4 2.2 1.4 2.0
Soliditet 69.3 11.7 58.1 27.3 48.1
Resultatgrad 13.8 -2.5 31.2 -5.2 11.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.4 7.5 0.7 2.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 6 -1.5 43.5 -5.9 12.3
Signatur
19.08.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
19.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex