Norwegian Promotion Group AS
Juridisk navn:  Norwegian Promotion Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23234100
Bygdøy Allé 23 Bygdøy Allé 23 Fax: 23234101
0262 Oslo 262 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 962021077
Aksjekapital: 653.016 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 10/7/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.99%
Resultat  
  
14.7%
Egenkapital  
  
67.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 88.485.000 73.745.000 69.236.000 69.819.000 57.561.000
Resultat: 5.603.000 4.885.000 6.155.000 6.643.000 3.867.000
Egenkapital: 10.152.000 6.048.000 2.305.000 2.230.000 1.957.000
Regnskap for  Norwegian Promotion Group AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 88.485.000 73.745.000 69.236.000 69.819.000 57.561.000
Driftskostnader -82.900.000 -68.979.000 -63.140.000 -63.351.000 -53.620.000
Driftsresultat 5.585.000 4.766.000 6.096.000 6.469.000 3.940.000
Finansinntekter 140.000 166.000 160.000 366.000 157.000
Finanskostnader -121.000 -46.000 -101.000 -192.000 -230.000
Finans 19.000 120.000 59.000 174.000 -73.000
Resultat før skatt 5.603.000 4.885.000 6.155.000 6.643.000 3.867.000
Skattekostnad -1.295.000 -1.142.000 -1.524.000 -1.631.000 -1.091.000
Årsresultat 4.308.000 3.743.000 4.631.000 5.012.000 2.777.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.367.000 815.000 774.000 874.000 817.000
Sum omløpsmidler 19.016.000 15.385.000 14.020.000 17.783.000 15.081.000
Sum eiendeler 22.383.000 16.200.000 14.794.000 18.657.000 15.898.000
Sum opptjent egenkapital 9.505.000 5.401.000 1.658.000 1.583.000 1.326.000
Sum egenkapital 10.152.000 6.048.000 2.305.000 2.230.000 1.957.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.231.000 10.151.000 12.489.000 16.427.000 13.941.000
Sum gjeld og egenkapital 22.383.000 16.199.000 14.794.000 18.657.000 15.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.485.000 73.745.000 69.236.000 69.819.000 57.561.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 88.485.000 73.745.000 69.236.000 69.819.000 57.561.000
Varekostnad -58.741.000 -48.004.000 -44.500.000 -45.244.000 -36.759.000
Lønninger -19.300.000 -16.396.000 -13.669.000 -13.482.000 -12.877.000
Avskrivning -232.000 -71.000 -72.000 -69.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.627.000 -4.508.000 -4.899.000 -4.556.000 -3.842.000
Driftskostnader -82.900.000 -68.979.000 -63.140.000 -63.351.000 -53.620.000
Driftsresultat 5.585.000 4.766.000 6.096.000 6.469.000 3.940.000
Finansinntekter 140.000 166.000 160.000 366.000 157.000
Finanskostnader -121.000 -46.000 -101.000 -192.000 -230.000
Finans 19.000 120.000 59.000 174.000 -73.000
Konsernbidrag -204.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.600.000 -5.000.000 -4.000.000
Årsresultat 4.308.000 3.743.000 4.631.000 5.012.000 2.777.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 51.000 56.000 92.000 53.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.467.000 141.000 96.000 109.000 160.000
Sum varige driftsmidler 2.467.000 141.000 96.000 109.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 873.000 623.000 623.000 673.000 604.000
Sum anleggsmidler 3.367.000 815.000 774.000 874.000 817.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.564.000 4.531.000 5.324.000 5.150.000 4.602.000
Andre fordringer 3.059.000 1.375.000 813.000 2.064.000 452.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.393.000 9.479.000 7.883.000 10.569.000 10.027.000
Sum omløpsmidler 19.016.000 15.385.000 14.020.000 17.783.000 15.081.000
Sum eiendeler 22.383.000 16.200.000 14.794.000 18.657.000 15.898.000
Sum opptjent egenkapital 9.505.000 5.401.000 1.658.000 1.583.000 1.326.000
Sum egenkapital 10.152.000 6.048.000 2.305.000 2.230.000 1.957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 262.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.821.000 444.000 1.206.000 3.224.000 4.203.000
Betalbar skatt 1.213.000 1.138.000 1.487.000 1.670.000 1.117.000
Skyldig offentlige avgifter 2.823.000 1.709.000 1.059.000 1.346.000 1.124.000
Utbytte 0 0 -4.600.000 -5.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.111.000 6.860.000 4.137.000 5.187.000 3.498.000
Sum kortsiktig gjeld 12.231.000 10.151.000 12.489.000 16.427.000 13.941.000
Sum gjeld og egenkapital 22.383.000 16.199.000 14.794.000 18.657.000 15.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.785.000 5.234.000 1.531.000 1.356.000 1.140.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.1 1.1 1.1
Soliditet 45.4 37.3 15.6 1 12.3
Resultatgrad 6.3 6.5 8.8 9.3 6.8
Rentedekningsgrad 46.2 103.6 60.4 33.7 17.8
Gjeldsgrad 1.2 1.7 5.4 7.4 7.1
Total kapitalrentabilitet 25.6 30.4 42.3 36.6 25.8
Signatur
24.10.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex