Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norwegian Safety Solutions As
Juridisk navn:  Norwegian Safety Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45443000
Rystene 15 C/O Harald Voldstad Runnane 6 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 913838319
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/8/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Totalregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.5%
Resultat  
  
110%
Egenkapital  
  
-0.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 153.000 200.000 454.000 441.000 92.000
Resultat: 4.000 -40.000 -244.000 -153.000 -222.000
Egenkapital: -395.000 -392.000 -355.000 -165.000 -66.000
Regnskap for  Norwegian Safety Solutions As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 153.000 200.000 454.000 441.000 92.000
Driftskostnader -135.000 -208.000 -656.000 -552.000 -294.000
Driftsresultat 19.000 -8.000 -202.000 -111.000 -203.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -32.000 -43.000 -42.000 -20.000
Finans -15.000 -32.000 -42.000 -41.000 -20.000
Resultat før skatt 4.000 -40.000 -244.000 -153.000 -222.000
Skattekostnad -8.000 3.000 55.000 34.000 61.000
Årsresultat -3.000 -37.000 -189.000 -119.000 -160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 182.000 191.000 122.000 95.000
Sum omløpsmidler 18.000 20.000 58.000 297.000 207.000
Sum eiendeler 164.000 202.000 249.000 419.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -509.000 -412.000 -375.000 -185.000 -160.000
Sum egenkapital -395.000 -392.000 -355.000 -165.000 -66.000
Sum langsiktig gjeld 136.000 407.000 0 130.000 0
Sum kortsiktig gjeld 423.000 186.000 604.000 454.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 164.000 301.000 349.000 519.000 308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.000 182.000 454.000 441.000 92.000
Andre inntekter 10.000 18.000 0 0 0
Driftsinntekter 153.000 200.000 454.000 441.000 92.000
Varekostnad -43.000 -78.000 -303.000 -193.000 -75.000
Lønninger -1.000 -1.000 -101.000 -47.000 -52.000
Avskrivning -29.000 -13.000 -13.000 -7.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -116.000 -239.000 -305.000 -165.000
Driftskostnader -135.000 -208.000 -656.000 -552.000 -294.000
Driftsresultat 19.000 -8.000 -202.000 -111.000 -203.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -15.000 -32.000 -43.000 -42.000 -20.000
Finans -15.000 -32.000 -42.000 -41.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -37.000 -189.000 -119.000 -160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 146.000 153.000 150.000 95.000 61.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 29.000 41.000 27.000 34.000
Sum varige driftsmidler 0 29.000 41.000 27.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 146.000 182.000 191.000 122.000 95.000
Varebeholdning 0 0 0 196.000 172.000
Kundefordringer 18.000 20.000 56.000 89.000 34.000
Andre fordringer 0 0 3.000 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 18.000 20.000 58.000 297.000 207.000
Sum eiendeler 164.000 202.000 249.000 419.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -509.000 -412.000 -375.000 -185.000 -160.000
Sum egenkapital -395.000 -392.000 -355.000 -165.000 -66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 412.000 0 387.000 372.000 311.000
Sum langsiktig gjeld 136.000 407.000 0 130.000 0
Leverandørgjeld 1.000 14.000 40.000 29.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 10.000 9.000 17.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 162.000 168.000 37.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 423.000 186.000 604.000 454.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 164.000 301.000 349.000 519.000 308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -405.000 -166.000 -546.000 -157.000 -161.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.1 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.3 0.1
Soliditet -240.9 -142.6 -39.4 -21.9
Resultatgrad 12.4 -44.5 -25.2 -220.7
Rentedekningsgrad 1.3 -0.3 -4.7 -2.6 -10.2
Gjeldsgrad -1.4 -1.5 -1.7 -3.5 -5.6
Total kapitalrentabilitet 11.6 -80.7 -26.3 -67.2
Signatur
16.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex