Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norwegian Special Mission AS
Juridisk navn:  Norwegian Special Mission AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64819300
Postboks 110 Generalmajor Mehres Veg 4 Fax: 64819320
2061 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 985974799
Aksjekapital: 1.840.000 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 8/21/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.07%
Resultat  
  
-4.01%
Egenkapital  
  
33.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 120.622.000 172.494.000 151.871.000 91.777.000 30.209.000
Resultat: 14.827.000 15.446.000 11.305.000 20.114.000 -25.848.000
Egenkapital: 45.216.000 33.961.000 28.551.000 20.841.000 6.291.000
Regnskap for  Norwegian Special Mission AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 120.622.000 172.494.000 151.871.000 91.777.000 30.209.000
Driftskostnader -105.879.000 -160.983.000 -104.421.000 -76.204.000 -57.019.000
Driftsresultat 14.742.000 11.511.000 47.448.000 15.574.000 -26.810.000
Finansinntekter 6.764.000 23.087.000 8.538.000 6.094.000 2.403.000
Finanskostnader -6.680.000 -19.151.000 -44.682.000 -1.554.000 -1.443.000
Finans 84.000 3.936.000 -36.144.000 4.540.000 960.000
Resultat før skatt 14.827.000 15.446.000 11.305.000 20.114.000 -25.848.000
Skattekostnad -3.572.000 -4.037.000 -3.595.000 -5.564.000 6.857.000
Årsresultat 11.255.000 11.409.000 7.710.000 14.550.000 -18.991.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 962.000 2.733.000 6.748.000 7.628.000 13.232.000
Sum omløpsmidler 93.020.000 91.469.000 64.812.000 42.826.000 19.417.000
Sum eiendeler 93.982.000 94.202.000 71.560.000 50.454.000 32.649.000
Sum opptjent egenkapital 43.216.000 31.961.000 26.551.000 18.841.000 4.291.000
Sum egenkapital 45.216.000 33.961.000 28.551.000 20.841.000 6.291.000
Sum langsiktig gjeld 1.604.000 0 0 0 2.096.000
Sum kortsiktig gjeld 47.162.000 60.241.000 43.009.000 29.612.000 24.263.000
Sum gjeld og egenkapital 93.982.000 94.202.000 71.560.000 50.453.000 32.650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.622.000 172.494.000 151.871.000 91.595.000 29.476.000
Andre inntekter 0 0 0 182.000 733.000
Driftsinntekter 120.622.000 172.494.000 151.871.000 91.777.000 30.209.000
Varekostnad -36.557.000 -100.412.000 -53.955.000 -31.875.000 -12.569.000
Lønninger -45.780.000 -40.952.000 -32.147.000 -29.573.000 -31.806.000
Avskrivning -293.000 -264.000 -208.000 -114.000 -162.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.249.000 -19.355.000 -18.111.000 -14.642.000 -12.482.000
Driftskostnader -105.879.000 -160.983.000 -104.421.000 -76.204.000 -57.019.000
Driftsresultat 14.742.000 11.511.000 47.448.000 15.574.000 -26.810.000
Finansinntekter 6.764.000 23.087.000 8.538.000 6.094.000 2.403.000
Finanskostnader -6.680.000 -19.151.000 -44.682.000 -1.554.000 -1.443.000
Finans 84.000 3.936.000 -36.144.000 4.540.000 960.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -6.000.000 0 0 0
Årsresultat 11.255.000 11.409.000 7.710.000 14.550.000 -18.991.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.967.000 5.938.000 7.482.000 13.047.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 962.000 765.000 810.000 146.000 186.000
Sum varige driftsmidler 962.000 765.000 810.000 146.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 962.000 2.733.000 6.748.000 7.628.000 13.232.000
Varebeholdning 5.031.000 1.763.000 1.355.000 1.895.000 3.259.000
Kundefordringer 28.553.000 38.577.000 34.466.000 23.684.000 7.709.000
Andre fordringer 6.437.000 4.554.000 18.650.000 1.326.000 2.287.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.998.000 46.574.000 10.342.000 15.920.000 6.162.000
Sum omløpsmidler 93.020.000 91.469.000 64.812.000 42.826.000 19.417.000
Sum eiendeler 93.982.000 94.202.000 71.560.000 50.454.000 32.649.000
Sum opptjent egenkapital 43.216.000 31.961.000 26.551.000 18.841.000 4.291.000
Sum egenkapital 45.216.000 33.961.000 28.551.000 20.841.000 6.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.604.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.604.000 0 0 0 2.096.000
Leverandørgjeld 5.590.000 6.673.000 11.175.000 9.189.000 7.376.000
Betalbar skatt 0 67.000 2.050.000 0 2.027.000
Skyldig offentlige avgifter 3.493.000 3.252.000 2.835.000 971.000 2.338.000
Utbytte 0 -6.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.079.000 44.249.000 26.949.000 19.452.000 12.521.000
Sum kortsiktig gjeld 47.162.000 60.241.000 43.009.000 29.612.000 24.263.000
Sum gjeld og egenkapital 93.982.000 94.202.000 71.560.000 50.453.000 32.650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.858.000 31.228.000 21.803.000 13.214.000 -4.846.000
Likviditetsgrad 1 2 1.5 1.5 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.5 1.4 0.7
Soliditet 48.1 36.1 39.9 41.3 19.3
Resultatgrad 12.2 6.7 31.2 17.0 -88.7
Rentedekningsgrad 2.2 0.6 1.3 13.9 -16.9
Gjeldsgrad 1.1 1.8 1.5 1.4 4.2
Total kapitalrentabilitet 22.9 36.7 78.2 42.9 -74.8
Signatur
26.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.10.2017
PROKURA HVER FOR SEG
TØGERSEN ERIK
PROKURA HVER FOR SEG
LANGERUD DAG KARL
PROKURA HVER FOR SEG
SVERSTAD TOM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex