Nr1 Fitness Bjørge As
Juridisk navn:  Nr1 Fitness Bjørge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55165700
Bjørndalsstølen 2 Bjørndalsstølen 2 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 912890295
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.3%
Resultat  
  
-8.6%
Egenkapital  
  
-1.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.679.000 1.684.000 1.685.000 1.424.000 773.000
Resultat: 404.000 442.000 468.000 307.000 -146.000
Egenkapital: 52.000 53.000 108.000 260.000 135.000
Regnskap for  Nr1 Fitness Bjørge As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.679.000 1.684.000 1.685.000 1.424.000 773.000
Driftskostnader -1.269.000 -1.230.000 -1.199.000 -1.091.000 -893.000
Driftsresultat 411.000 455.000 486.000 334.000 -120.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -13.000 -18.000 -27.000 -26.000
Finans -7.000 -12.000 -18.000 -27.000 -26.000
Resultat før skatt 404.000 442.000 468.000 307.000 -146.000
Skattekostnad -95.000 -108.000 -121.000 -82.000 42.000
Årsresultat 309.000 335.000 348.000 225.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 195.000 290.000 393.000 564.000
Sum omløpsmidler 640.000 747.000 702.000 451.000 110.000
Sum eiendeler 720.000 942.000 992.000 844.000 674.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 13.000 69.000 21.000 -104.000
Sum egenkapital 52.000 53.000 108.000 260.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 84.000 192.000 295.000 339.000 425.000
Sum kortsiktig gjeld 584.000 697.000 589.000 245.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 719.000 941.000 992.000 844.000 674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.679.000 1.684.000 1.685.000 1.424.000 773.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.679.000 1.684.000 1.685.000 1.424.000 773.000
Varekostnad -54.000 -70.000 -80.000 -108.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -137.000 -136.000 -132.000 -129.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.078.000 -1.024.000 -987.000 -854.000 -771.000
Driftskostnader -1.269.000 -1.230.000 -1.199.000 -1.091.000 -893.000
Driftsresultat 411.000 455.000 486.000 334.000 -120.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -13.000 -18.000 -27.000 -26.000
Finans -7.000 -12.000 -18.000 -27.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -310.000 -390.000 -300.000 -100.000 0
Årsresultat 309.000 335.000 348.000 225.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 27.000 9.000 0 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 168.000 281.000 393.000 522.000
Sum varige driftsmidler 31.000 168.000 281.000 393.000 522.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 80.000 195.000 290.000 393.000 564.000
Varebeholdning 4.000 6.000 0 0 0
Kundefordringer 17.000 18.000 19.000 0 0
Andre fordringer 45.000 54.000 19.000 14.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 573.000 669.000 664.000 438.000 92.000
Sum omløpsmidler 640.000 747.000 702.000 451.000 110.000
Sum eiendeler 720.000 942.000 992.000 844.000 674.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 13.000 69.000 21.000 -104.000
Sum egenkapital 52.000 53.000 108.000 260.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 14.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 84.000 192.000 295.000 339.000 425.000
Leverandørgjeld 97.000 110.000 79.000 62.000 72.000
Betalbar skatt 117.000 125.000 144.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -310.000 -390.000 -300.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 72.000 66.000 58.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 584.000 697.000 589.000 245.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 719.000 941.000 992.000 844.000 674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 50.000 113.000 206.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.2 1.9 1.0
Soliditet 7.2 5.6 10.9 30.8 20.0
Resultatgrad 24.5 2 28.8 23.5 -15.5
Rentedekningsgrad 58.7 3 2 12.4 -4.6
Gjeldsgrad 12.8 16.8 8.2 2.2 4.0
Total kapitalrentabilitet 57.1 48.4 4 39.6 -17.8
Signatur
30.08.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.08.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex