Nr1 Fitness Osterøy As
Juridisk navn:  Nr1 Fitness Osterøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55165700
Lovenåg Arena Lovenåg Arena Fax:
5282 Lonevåg 5282 Lonevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 986584994
Aksjekapital: 115.500 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 1/11/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.25%
Resultat  
  
19.94%
Egenkapital  
  
-19.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.066.000 5.709.000 5.341.000 4.467.000 4.009.000
Resultat: 1.299.000 1.083.000 979.000 411.000 604.000
Egenkapital: 197.000 246.000 273.000 291.000 252.000
Regnskap for  Nr1 Fitness Osterøy As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.066.000 5.709.000 5.341.000 4.467.000 4.009.000
Driftskostnader -4.764.000 -4.624.000 -4.360.000 -4.055.000 -3.412.000
Driftsresultat 1.303.000 1.084.000 980.000 412.000 598.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans -4.000 -2.000 -1.000 -2.000 6.000
Resultat før skatt 1.299.000 1.083.000 979.000 411.000 604.000
Skattekostnad -290.000 -255.000 -254.000 -110.000 -30.000
Årsresultat 1.009.000 828.000 725.000 301.000 573.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 295.000 362.000 450.000 286.000 290.000
Sum omløpsmidler 1.967.000 1.644.000 1.647.000 1.030.000 1.150.000
Sum eiendeler 2.262.000 2.006.000 2.097.000 1.316.000 1.440.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 130.000 158.000 176.000 136.000
Sum egenkapital 197.000 246.000 273.000 291.000 252.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.065.000 1.759.000 1.823.000 1.025.000 1.187.000
Sum gjeld og egenkapital 2.263.000 2.005.000 2.097.000 1.317.000 1.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.066.000 5.709.000 5.341.000 4.467.000 4.009.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.066.000 5.709.000 5.341.000 4.467.000 4.009.000
Varekostnad -386.000 -391.000 -266.000 -265.000 -121.000
Lønninger -1.889.000 -1.818.000 -1.682.000 -1.618.000 -1.249.000
Avskrivning -115.000 -115.000 -91.000 -55.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.374.000 -2.300.000 -2.321.000 -2.117.000 -1.785.000
Driftskostnader -4.764.000 -4.624.000 -4.360.000 -4.055.000 -3.412.000
Driftsresultat 1.303.000 1.084.000 980.000 412.000 598.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -2.000 -3.000 -1.000
Finans -4.000 -2.000 -1.000 -2.000 6.000
Konsernbidrag -1.058.000 -855.000 -743.000 -261.000 0
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Årsresultat 1.009.000 828.000 725.000 301.000 573.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 80.000 72.000 71.000 90.000 114.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 215.000 290.000 379.000 196.000 176.000
Sum varige driftsmidler 215.000 290.000 379.000 196.000 176.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 295.000 362.000 450.000 286.000 290.000
Varebeholdning 68.000 103.000 78.000 54.000 80.000
Kundefordringer 47.000 53.000 54.000 21.000 18.000
Andre fordringer 134.000 94.000 123.000 501.000 314.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 314.000 289.000 446.000 453.000 738.000
Sum omløpsmidler 1.967.000 1.644.000 1.647.000 1.030.000 1.150.000
Sum eiendeler 2.262.000 2.006.000 2.097.000 1.316.000 1.440.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 130.000 158.000 176.000 136.000
Sum egenkapital 197.000 246.000 273.000 291.000 252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.474.000 1.170.000 1.010.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 118.000 96.000 371.000 210.000 145.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 144.000
Skyldig offentlige avgifter 119.000 130.000 107.000 88.000 95.000
Utbytte 0 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 353.000 363.000 336.000 727.000 304.000
Sum kortsiktig gjeld 2.065.000 1.759.000 1.823.000 1.025.000 1.187.000
Sum gjeld og egenkapital 2.263.000 2.005.000 2.097.000 1.317.000 1.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -98.000 -115.000 -176.000 5.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.9 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1 1.0
Soliditet 8.7 12.3 1 22.1 17.5
Resultatgrad 21.5 1 18.3 9.2 14.9
Rentedekningsgrad 325.8 5 4 137.3 605.0
Gjeldsgrad 10.5 7.2 6.7 3.5 4.7
Total kapitalrentabilitet 57.6 54.1 46.8 31.4 42.0
Signatur
19.09.2016
STYRELEIAR OG NESTLEIAR KVAR FOR SEG.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex