Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nr 1 Trafikkskole Stathelle - Kragerø As
Juridisk navn:  Nr 1 Trafikkskole Stathelle - Kragerø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35961950
Thomesheiveien 20A Frydensborgveien 4A Fax:
3770 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 992495596
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/26/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kragerø trafikkskole as
Revisor: Johre Revisjon
Regnskapsfører: Vekstra Bamble As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.84%
Resultat  
  
105.9%
Egenkapital  
  
208%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.324.000 5.774.000 4.747.000 4.222.000 3.599.000
Resultat: 663.000 322.000 586.000 203.000 244.000
Egenkapital: 308.000 100.000 100.000 362.000 169.000
Regnskap for  Nr 1 Trafikkskole Stathelle - Kragerø As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.324.000 5.774.000 4.747.000 4.222.000 3.599.000
Driftskostnader -6.604.000 -5.404.000 -4.104.000 -3.962.000 -3.299.000
Driftsresultat 720.000 370.000 643.000 260.000 301.000
Finansinntekter 15.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -72.000 -51.000 -59.000 -58.000 -57.000
Finans -57.000 -48.000 -58.000 -57.000 -57.000
Resultat før skatt 663.000 322.000 586.000 203.000 244.000
Skattekostnad -155.000 -112.000 14.000 1.000 -47.000
Årsresultat 508.000 210.000 600.000 204.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.380.000 1.455.000 1.498.000 1.311.000 923.000
Sum omløpsmidler 1.051.000 878.000 694.000 759.000 763.000
Sum eiendeler 3.431.000 2.333.000 2.192.000 2.070.000 1.686.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 0 0 262.000 69.000
Sum egenkapital 308.000 100.000 100.000 362.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 1.493.000 923.000 1.040.000 843.000 694.000
Sum kortsiktig gjeld 1.630.000 1.309.000 1.053.000 866.000 823.000
Sum gjeld og egenkapital 3.431.000 2.332.000 2.193.000 2.071.000 1.686.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.165.000 5.806.000 4.768.000 4.199.000 3.800.000
Andre inntekter 160.000 -32.000 -22.000 24.000 -201.000
Driftsinntekter 7.324.000 5.774.000 4.747.000 4.222.000 3.599.000
Varekostnad -788.000 -527.000 -99.000 -22.000 -15.000
Lønninger -3.201.000 -2.597.000 -2.223.000 -2.183.000 -1.674.000
Avskrivning -727.000 -534.000 -502.000 -396.000 -270.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.888.000 -1.746.000 -1.280.000 -1.361.000 -1.340.000
Driftskostnader -6.604.000 -5.404.000 -4.104.000 -3.962.000 -3.299.000
Driftsresultat 720.000 370.000 643.000 260.000 301.000
Finansinntekter 15.000 3.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -72.000 -51.000 -59.000 -58.000 -57.000
Finans -57.000 -48.000 -58.000 -57.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 -861.000 -203.000 -170.000
Utbytte -300.000 -210.000 0 0 0
Årsresultat 508.000 210.000 600.000 204.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.299.000 1.435.000 1.488.000 1.311.000 923.000
Sum varige driftsmidler 2.329.000 1.435.000 1.488.000 1.311.000 923.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 20.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.380.000 1.455.000 1.498.000 1.311.000 923.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 91.000 0 0 74.000 72.000
Andre fordringer 5.000 81.000 72.000 617.000 635.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 955.000 796.000 623.000 68.000 56.000
Sum omløpsmidler 1.051.000 878.000 694.000 759.000 763.000
Sum eiendeler 3.431.000 2.333.000 2.192.000 2.070.000 1.686.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 0 0 262.000 69.000
Sum egenkapital 308.000 100.000 100.000 362.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 10.000 24.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 85.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 1.493.000 923.000 1.040.000 843.000 694.000
Leverandørgjeld 171.000 216.000 170.000 1.000 -3.000
Betalbar skatt 155.000 122.000 0 10.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 182.000 214.000 161.000 137.000 164.000
Utbytte -300.000 -210.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 822.000 547.000 721.000 633.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 1.630.000 1.309.000 1.053.000 866.000 823.000
Sum gjeld og egenkapital 3.431.000 2.332.000 2.193.000 2.071.000 1.686.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -579.000 -431.000 -359.000 -107.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7 0.9 1.0
Soliditet 9 4.3 4.6 17.5 10.0
Resultatgrad 9.8 6.4 13.5 6.2 8.4
Rentedekningsgrad 1 7.3 10.9 4.5 5.3
Gjeldsgrad 10.1 22.3 20.9 4.7 9.0
Total kapitalrentabilitet 21.4 1 29.4 12.6 17.9
Signatur
25.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex