Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nsi Lydproduksjon AS
Juridisk navn:  Nsi Lydproduksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23100110
Dronningens Gate 13 Dronningens Gate 13 Fax: 23100127
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 864088872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/3/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.17%
Resultat  
  
114.79%
Egenkapital  
  
22.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.645.000 3.688.000 4.098.000 5.625.000 5.089.000
Resultat: 117.000 -791.000 -585.000 631.000 249.000
Egenkapital: 627.000 511.000 1.302.000 1.887.000 1.665.000
Regnskap for  Nsi Lydproduksjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.645.000 3.688.000 4.098.000 5.625.000 5.089.000
Driftskostnader -3.531.000 -4.482.000 -4.686.000 -5.000.000 -4.856.000
Driftsresultat 114.000 -794.000 -589.000 625.000 233.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 7.000 18.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 2.000 2.000 3.000 6.000 16.000
Resultat før skatt 117.000 -791.000 -585.000 631.000 249.000
Skattekostnad 0 0 0 -160.000 -68.000
Årsresultat 117.000 -791.000 -585.000 472.000 181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 10.000 19.000 7.000 13.000
Sum omløpsmidler 1.367.000 1.145.000 1.895.000 3.138.000 2.461.000
Sum eiendeler 1.370.000 1.155.000 1.914.000 3.145.000 2.474.000
Sum opptjent egenkapital 527.000 411.000 1.202.000 1.787.000 1.565.000
Sum egenkapital 627.000 511.000 1.302.000 1.887.000 1.665.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 743.000 644.000 612.000 1.257.000 807.000
Sum gjeld og egenkapital 1.370.000 1.155.000 1.914.000 3.144.000 2.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.645.000 3.688.000 4.098.000 5.625.000 5.089.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.645.000 3.688.000 4.098.000 5.625.000 5.089.000
Varekostnad -504.000 -477.000 -634.000 -866.000 -877.000
Lønninger -2.383.000 -3.403.000 -3.353.000 -3.476.000 -3.318.000
Avskrivning -7.000 -9.000 -8.000 -6.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -637.000 -593.000 -691.000 -652.000 -658.000
Driftskostnader -3.531.000 -4.482.000 -4.686.000 -5.000.000 -4.856.000
Driftsresultat 114.000 -794.000 -589.000 625.000 233.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 7.000 18.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 2.000 2.000 3.000 6.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -250.000 -200.000
Årsresultat 117.000 -791.000 -585.000 472.000 181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 10.000 19.000 7.000 13.000
Sum varige driftsmidler 3.000 10.000 19.000 7.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 10.000 19.000 7.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 510.000 282.000 194.000 447.000 451.000
Andre fordringer 126.000 30.000 13.000 12.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 732.000 834.000 1.688.000 2.679.000 2.002.000
Sum omløpsmidler 1.367.000 1.145.000 1.895.000 3.138.000 2.461.000
Sum eiendeler 1.370.000 1.155.000 1.914.000 3.145.000 2.474.000
Sum opptjent egenkapital 527.000 411.000 1.202.000 1.787.000 1.565.000
Sum egenkapital 627.000 511.000 1.302.000 1.887.000 1.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 149.000 17.000 6.000 16.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 161.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 382.000 357.000 319.000 523.000 256.000
Utbytte 0 0 0 -250.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 212.000 270.000 287.000 308.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 743.000 644.000 612.000 1.257.000 807.000
Sum gjeld og egenkapital 1.370.000 1.155.000 1.914.000 3.144.000 2.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 624.000 501.000 1.283.000 1.881.000 1.654.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 3.1 2.5 3.0
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 3.1 2.5 3.1
Soliditet 45.8 44.2 6 6 67.3
Resultatgrad 3.1 -21.5 -14.4 11.1 4.6
Rentedekningsgrad -294.5 6 125.5
Gjeldsgrad 1.2 1.3 0.5 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 8.5 -68.5 -30.5 20.1 10.1
Signatur
16.06.2016
ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
16.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex