Ntb Autosenteret As
Juridisk navn:  Ntb Autosenteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73974300
Saksviklia 77 Saksviklia 77 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 919083050
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.65%
Resultat  
  
-3.2%
Egenkapital  
  
238.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 128.381.000 109.119.000
Resultat: 7.286.000 7.527.000
Egenkapital: 7.868.000 2.323.000
Regnskap for  Ntb Autosenteret As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 128.381.000 109.119.000
Driftskostnader -120.526.000 -101.131.000
Driftsresultat 7.855.000 7.989.000
Finansinntekter 49.000 9.000
Finanskostnader -618.000 -472.000
Finans -569.000 -463.000
Resultat før skatt 7.286.000 7.527.000
Skattekostnad -1.741.000 -1.769.000
Årsresultat 5.545.000 5.758.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.579.000 3.998.000
Sum omløpsmidler 23.834.000 27.323.000
Sum eiendeler 27.413.000 31.321.000
Sum opptjent egenkapital 7.838.000 2.301.000
Sum egenkapital 7.868.000 2.323.000
Sum langsiktig gjeld 1.088.000 1.374.000
Sum kortsiktig gjeld 18.457.000 27.625.000
Sum gjeld og egenkapital 27.413.000 31.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.658.000 108.315.000
Andre inntekter 1.723.000 804.000
Driftsinntekter 128.381.000 109.119.000
Varekostnad -102.130.000 -84.002.000
Lønninger -13.001.000 -11.878.000
Avskrivning -770.000 -897.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.625.000 -4.354.000
Driftskostnader -120.526.000 -101.131.000
Driftsresultat 7.855.000 7.989.000
Finansinntekter 49.000 9.000
Finanskostnader -618.000 -472.000
Finans -569.000 -463.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 5.545.000 5.758.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 16.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 3.579.000 3.604.000
Sum varige driftsmidler 3.579.000 3.604.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 378.000
Sum anleggsmidler 3.579.000 3.998.000
Varebeholdning 20.976.000 23.166.000
Kundefordringer 1.467.000 559.000
Andre fordringer 600.000 3.576.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 510.000 22.000
Sum omløpsmidler 23.834.000 27.323.000
Sum eiendeler 27.413.000 31.321.000
Sum opptjent egenkapital 7.838.000 2.301.000
Sum egenkapital 7.868.000 2.323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 108.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.539.000 8.532.000
Sum langsiktig gjeld 1.088.000 1.374.000
Leverandørgjeld 1.558.000 2.838.000
Betalbar skatt 1.616.000 1.785.000
Skyldig offentlige avgifter 1.501.000 1.620.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.243.000 12.850.000
Sum kortsiktig gjeld 18.457.000 27.625.000
Sum gjeld og egenkapital 27.413.000 31.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.377.000 -302.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2
Soliditet 28.7 7.4
Resultatgrad 6.1 7.3
Rentedekningsgrad 12.7 16.9
Gjeldsgrad 2.5 12.5
Total kapitalrentabilitet 28.8 25.5
Signatur
07.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex