Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ntb Eiendom As
Juridisk navn:  Ntb Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Saksviklia 77 Saksviklia 77 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 920877362
Aksjekapital: 38.600 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/23/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -6.000
Egenkapital: 71.000
Regnskap for  Ntb Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -6.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.527.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 18.551.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 71.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 18.481.000
Sum gjeld og egenkapital 18.552.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 47.000
Fast eiendom 18.481.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 18.481.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 18.527.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 18.551.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 18.473.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000
Sum kortsiktig gjeld 18.481.000
Sum gjeld og egenkapital 18.552.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.457.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 0.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 260.3
Total kapitalrentabilitet
Signatur
09.04.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex