Nubben Barnehage AS
Juridisk navn:  Nubben Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55018098
Kalfarveien 79 Kalfarveien 79 Fax: 55019038
5022 Bergen 5022 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991208690
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/11/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.81%
Resultat  
  
32600%
Egenkapital  
  
19.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.451.000 7.247.000 7.021.000 7.021.000 6.817.000
Resultat: 327.000 1.000 78.000 369.000 101.000
Egenkapital: 1.571.000 1.316.000 1.317.000 1.263.000 992.000
Regnskap for  Nubben Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.451.000 7.247.000 7.021.000 7.021.000 6.817.000
Driftskostnader -7.044.000 -7.165.000 -6.846.000 -6.551.000 -6.597.000
Driftsresultat 406.000 82.000 175.000 470.000 220.000
Finansinntekter 4.000 3.000 5.000 5.000 9.000
Finanskostnader -84.000 -84.000 -103.000 -106.000 -128.000
Finans -80.000 -81.000 -98.000 -101.000 -119.000
Resultat før skatt 327.000 1.000 78.000 369.000 101.000
Skattekostnad -72.000 -2.000 -24.000 -98.000 -35.000
Årsresultat 255.000 -1.000 54.000 272.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.374.000 2.506.000 2.786.000 3.088.000 3.389.000
Sum omløpsmidler 2.195.000 2.039.000 2.144.000 2.129.000 1.831.000
Sum eiendeler 4.569.000 4.545.000 4.930.000 5.217.000 5.220.000
Sum opptjent egenkapital 1.471.000 1.216.000 1.217.000 1.163.000 892.000
Sum egenkapital 1.571.000 1.316.000 1.317.000 1.263.000 992.000
Sum langsiktig gjeld 2.022.000 2.326.000 2.634.000 2.994.000 3.354.000
Sum kortsiktig gjeld 976.000 902.000 979.000 959.000 875.000
Sum gjeld og egenkapital 4.569.000 4.544.000 4.930.000 5.216.000 5.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.146.000 5.931.000 5.752.000 5.817.000 5.639.000
Andre inntekter 1.304.000 1.316.000 1.269.000 1.204.000 1.178.000
Driftsinntekter 7.451.000 7.247.000 7.021.000 7.021.000 6.817.000
Varekostnad -137.000 -147.000 -136.000 -137.000 -142.000
Lønninger -5.568.000 -5.367.000 -5.287.000 -5.100.000 -5.191.000
Avskrivning -132.000 -280.000 -302.000 -302.000 -314.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.207.000 -1.371.000 -1.121.000 -1.012.000 -950.000
Driftskostnader -7.044.000 -7.165.000 -6.846.000 -6.551.000 -6.597.000
Driftsresultat 406.000 82.000 175.000 470.000 220.000
Finansinntekter 4.000 3.000 5.000 5.000 9.000
Finanskostnader -84.000 -84.000 -103.000 -106.000 -128.000
Finans -80.000 -81.000 -98.000 -101.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 255.000 -1.000 54.000 272.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.374.000 2.506.000 2.780.000 3.055.000 3.329.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 33.000 61.000
Sum varige driftsmidler 2.374.000 2.506.000 2.786.000 3.088.000 3.389.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.374.000 2.506.000 2.786.000 3.088.000 3.389.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 0 3.000 8.000 2.000
Andre fordringer 76.000 116.000 138.000 85.000 88.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.109.000 1.922.000 2.003.000 2.036.000 1.741.000
Sum omløpsmidler 2.195.000 2.039.000 2.144.000 2.129.000 1.831.000
Sum eiendeler 4.569.000 4.545.000 4.930.000 5.217.000 5.220.000
Sum opptjent egenkapital 1.471.000 1.216.000 1.217.000 1.163.000 892.000
Sum egenkapital 1.571.000 1.316.000 1.317.000 1.263.000 992.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 61.000 118.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.022.000 2.326.000 2.634.000 2.994.000 3.354.000
Leverandørgjeld 41.000 23.000 15.000 19.000 38.000
Betalbar skatt 72.000 2.000 24.000 98.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 355.000 361.000 388.000 353.000 347.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 509.000 518.000 552.000 489.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 976.000 902.000 979.000 959.000 875.000
Sum gjeld og egenkapital 4.569.000 4.544.000 4.930.000 5.216.000 5.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.219.000 1.137.000 1.165.000 1.170.000 956.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.3 2.2 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.1
Soliditet 34.4 2 26.7 24.2 19.0
Resultatgrad 5.4 1.1 2.5 6.7 3.2
Rentedekningsgrad 4.8 1 1.7 4.4 1.8
Gjeldsgrad 1.9 2.5 2.7 3.1 4.3
Total kapitalrentabilitet 9 1.9 3.7 9.1 4.4
Signatur
25.09.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.09.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex