Nuclear Pharma Distribution As
Juridisk navn:  Nuclear Pharma Distribution As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søreidtræet 24 Søreidtræet 24 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917077649
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
18.03%
Egenkapital  
  
-164.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 50.000 75.000 108.000
Resultat: -50.000 -61.000 -87.000
Egenkapital: -82.000 -31.000 30.000
Regnskap for  Nuclear Pharma Distribution As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.000 75.000 108.000
Driftskostnader -101.000 -127.000 -189.000
Driftsresultat -51.000 -51.000 -81.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -10.000 -7.000
Finans 0 -10.000 -7.000
Resultat før skatt -50.000 -61.000 -87.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -50.000 -61.000 -87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 128.000 266.000 411.000
Sum eiendeler 128.000 266.000 411.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -61.000 0
Sum egenkapital -82.000 -31.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 197.000 297.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 266.000 412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 75.000 108.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 75.000 108.000
Varekostnad -31.000 -86.000 -141.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -41.000 -48.000
Driftskostnader -101.000 -127.000 -189.000
Driftsresultat -51.000 -51.000 -81.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -10.000 -7.000
Finans 0 -10.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -50.000 -61.000 -87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 79.000 100.000 52.000
Kundefordringer 0 63.000 37.000
Andre fordringer 0 15.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 49.000 88.000 218.000
Sum omløpsmidler 128.000 266.000 411.000
Sum eiendeler 128.000 266.000 411.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -61.000 0
Sum egenkapital -82.000 -31.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 197.000 297.000 375.000
Leverandørgjeld 3.000 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 7.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 266.000 412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 266.000 404.000
Likviditetsgrad 1 9.8 58.7
Likviditetsgrad 2 3.8 0 51.3
Soliditet -64.1 -11.7 7.3
Resultatgrad -
Rentedekningsgrad -5.1 -11.6
Gjeldsgrad -2.6 -9.6 12.7
Total kapitalrentabilitet -39.8 -19.2 -19.7
Signatur
21.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex