Numedal Fiber AS
Juridisk navn:  Numedal Fiber AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40631000
Postboks 11 Flesberg Veksthus Fax:
3621 Lampeland 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 988567442
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.81%
Resultat  
  
22.62%
Egenkapital  
  
14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.863.000 19.509.000 17.868.000 14.222.000 13.798.000
Resultat: 1.236.000 1.008.000 3.815.000 778.000 1.514.000
Egenkapital: 9.878.000 8.643.000 7.635.000 3.820.000 3.042.000
Regnskap for  Numedal Fiber AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.863.000 19.509.000 17.868.000 14.222.000 13.798.000
Driftskostnader -18.645.000 -18.324.000 -13.902.000 -13.217.000 -12.073.000
Driftsresultat 1.217.000 1.185.000 3.966.000 1.006.000 1.725.000
Finansinntekter 21.000 7.000 89.000 25.000 38.000
Finanskostnader -3.000 -185.000 -240.000 -254.000 -249.000
Finans 18.000 -178.000 -151.000 -229.000 -211.000
Resultat før skatt 1.236.000 1.008.000 3.815.000 778.000 1.514.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.236.000 1.008.000 3.815.000 778.000 1.514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.957.000 10.658.000 12.449.000 13.811.000 11.884.000
Sum omløpsmidler 8.374.000 8.271.000 10.358.000 6.475.000 7.278.000
Sum eiendeler 19.331.000 18.929.000 22.807.000 20.286.000 19.162.000
Sum opptjent egenkapital 7.278.000 6.043.000 5.035.000 1.220.000 442.000
Sum egenkapital 9.878.000 8.643.000 7.635.000 3.820.000 3.042.000
Sum langsiktig gjeld 5.608.000 6.093.000 12.311.000 12.024.000 12.457.000
Sum kortsiktig gjeld 3.845.000 4.194.000 2.861.000 4.442.000 3.663.000
Sum gjeld og egenkapital 19.331.000 18.930.000 22.807.000 20.286.000 19.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.303.000 18.964.000 17.356.000 14.222.000 13.798.000
Andre inntekter 559.000 545.000 512.000 0 0
Driftsinntekter 19.863.000 19.509.000 17.868.000 14.222.000 13.798.000
Varekostnad -4.918.000 -4.517.000 -3.329.000 -2.415.000 -2.248.000
Lønninger -3.137.000 -2.984.000 -2.565.000 -2.132.000 -1.979.000
Avskrivning -2.835.000 -2.627.000 -1.770.000 -1.931.000 -1.997.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.755.000 -8.196.000 -6.238.000 -6.739.000 -5.849.000
Driftskostnader -18.645.000 -18.324.000 -13.902.000 -13.217.000 -12.073.000
Driftsresultat 1.217.000 1.185.000 3.966.000 1.006.000 1.725.000
Finansinntekter 21.000 7.000 89.000 25.000 38.000
Finanskostnader -3.000 -185.000 -240.000 -254.000 -249.000
Finans 18.000 -178.000 -151.000 -229.000 -211.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.236.000 1.008.000 3.815.000 778.000 1.514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 371.000 510.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.045.000 9.006.000 11.242.000 12.510.000 10.466.000
Driftsløsøre 94.000 23.000 13.000 34.000 77.000
Sum varige driftsmidler 8.140.000 9.029.000 11.255.000 12.544.000 10.543.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.446.000 1.119.000 1.193.000 1.267.000 1.341.000
Sum anleggsmidler 10.957.000 10.658.000 12.449.000 13.811.000 11.884.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.649.000 2.182.000 1.791.000 2.591.000 3.021.000
Andre fordringer 375.000 229.000 232.000 401.000 304.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.349.000 5.861.000 8.334.000 3.482.000 3.954.000
Sum omløpsmidler 8.374.000 8.271.000 10.358.000 6.475.000 7.278.000
Sum eiendeler 19.331.000 18.929.000 22.807.000 20.286.000 19.162.000
Sum opptjent egenkapital 7.278.000 6.043.000 5.035.000 1.220.000 442.000
Sum egenkapital 9.878.000 8.643.000 7.635.000 3.820.000 3.042.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.608.000 6.093.000 12.311.000 12.024.000 12.457.000
Leverandørgjeld 2.837.000 2.780.000 1.027.000 2.510.000 1.422.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 244.000 204.000 604.000 205.000 491.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 764.000 1.210.000 1.229.000 1.726.000 1.750.000
Sum kortsiktig gjeld 3.845.000 4.194.000 2.861.000 4.442.000 3.663.000
Sum gjeld og egenkapital 19.331.000 18.930.000 22.807.000 20.286.000 19.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.529.000 4.077.000 7.497.000 2.033.000 3.615.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 3.6 1.5 2.0
Likviditetsgrad 2 2.2 2 3.6 1.5 2.0
Soliditet 51.1 45.7 33.5 18.8 15.9
Resultatgrad 6.1 6.1 22.2 7.1 12.5
Rentedekningsgrad 405.7 6.4 16.5 4.1 7.1
Gjeldsgrad 1 1.2 2 4.3 5.3
Total kapitalrentabilitet 6.4 6.3 17.8 5.1 9.2
Signatur
16.07.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex