Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nydals Maskinstasjon AS
Juridisk navn:  Nydals Maskinstasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77041090
Postboks 5475 Bergseng Bergsodden 21 Fax: 77041091
9496 Harstad 9403 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 853097012
Aksjekapital: 360.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 4/10/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.53%
Resultat  
  
-224.97%
Egenkapital  
  
-28.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.759.000 52.431.000 41.079.000 45.669.000 48.431.000
Resultat: -3.283.000 2.627.000 -2.168.000 818.000 966.000
Egenkapital: 6.136.000 8.599.000 6.683.000 8.352.000 7.842.000
Regnskap for  Nydals Maskinstasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.759.000 52.431.000 41.079.000 45.669.000 48.431.000
Driftskostnader -56.171.000 -48.902.000 -42.414.000 -43.640.000 -46.485.000
Driftsresultat -2.411.000 3.529.000 -1.333.000 2.029.000 1.945.000
Finansinntekter 20.000 0 12.000 11.000 251.000
Finanskostnader -891.000 -901.000 -847.000 -1.221.000 -1.230.000
Finans -871.000 -901.000 -835.000 -1.210.000 -979.000
Resultat før skatt -3.283.000 2.627.000 -2.168.000 818.000 966.000
Skattekostnad 819.000 -561.000 499.000 -309.000 -262.000
Årsresultat -2.463.000 2.066.000 -1.669.000 510.000 704.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.220.000 24.442.000 20.753.000 22.015.000 25.985.000
Sum omløpsmidler 10.769.000 10.189.000 8.341.000 11.632.000 10.175.000
Sum eiendeler 36.989.000 34.631.000 29.094.000 33.647.000 36.160.000
Sum opptjent egenkapital 5.776.000 8.239.000 6.323.000 7.992.000 7.482.000
Sum egenkapital 6.136.000 8.599.000 6.683.000 8.352.000 7.842.000
Sum langsiktig gjeld 16.912.000 17.439.000 14.030.000 17.016.000 18.871.000
Sum kortsiktig gjeld 13.943.000 8.593.000 8.382.000 8.279.000 9.447.000
Sum gjeld og egenkapital 36.991.000 34.631.000 29.095.000 33.647.000 36.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.234.000 52.116.000 41.079.000 45.658.000 48.125.000
Andre inntekter 525.000 315.000 0 12.000 305.000
Driftsinntekter 53.759.000 52.431.000 41.079.000 45.669.000 48.431.000
Varekostnad -25.798.000 -18.795.000 -15.165.000 -18.862.000 -21.055.000
Lønninger -16.949.000 -17.498.000 -15.583.000 -14.236.000 -14.477.000
Avskrivning -4.209.000 -4.292.000 -4.291.000 -4.188.000 -3.867.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.215.000 -8.317.000 -7.375.000 -6.354.000 -7.086.000
Driftskostnader -56.171.000 -48.902.000 -42.414.000 -43.640.000 -46.485.000
Driftsresultat -2.411.000 3.529.000 -1.333.000 2.029.000 1.945.000
Finansinntekter 20.000 0 12.000 11.000 251.000
Finanskostnader -891.000 -901.000 -847.000 -1.221.000 -1.230.000
Finans -871.000 -901.000 -835.000 -1.210.000 -979.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Årsresultat -2.463.000 2.066.000 -1.669.000 510.000 704.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 24.492.000 22.439.000 20.130.000 21.244.000 24.932.000
Driftsløsøre 1.729.000 2.003.000 624.000 772.000 1.053.000
Sum varige driftsmidler 26.220.000 24.442.000 20.753.000 22.015.000 25.985.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.220.000 24.442.000 20.753.000 22.015.000 25.985.000
Varebeholdning 844.000 810.000 1.427.000 1.048.000 743.000
Kundefordringer 6.746.000 4.388.000 3.557.000 8.442.000 3.904.000
Andre fordringer 2.462.000 4.452.000 2.792.000 1.652.000 5.119.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 718.000 539.000 565.000 489.000 410.000
Sum omløpsmidler 10.769.000 10.189.000 8.341.000 11.632.000 10.175.000
Sum eiendeler 36.989.000 34.631.000 29.094.000 33.647.000 36.160.000
Sum opptjent egenkapital 5.776.000 8.239.000 6.323.000 7.992.000 7.482.000
Sum egenkapital 6.136.000 8.599.000 6.683.000 8.352.000 7.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.418.000 2.237.000 1.676.000 2.175.000 1.866.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.912.000 17.439.000 14.030.000 17.016.000 18.871.000
Leverandørgjeld 9.949.000 4.587.000 4.934.000 3.822.000 6.452.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.166.000 1.873.000 1.888.000 2.669.000 1.587.000
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.828.000 2.132.000 1.560.000 1.788.000 1.408.000
Sum kortsiktig gjeld 13.943.000 8.593.000 8.382.000 8.279.000 9.447.000
Sum gjeld og egenkapital 36.991.000 34.631.000 29.095.000 33.647.000 36.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.174.000 1.596.000 -41.000 3.353.000 728.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 0.8 1.3 1.0
Soliditet 16.6 24.8 2 24.8 21.7
Resultatgrad -4.5 6.7 -3.2 4.4 4.0
Rentedekningsgrad -2.7 3.9 -1.6 1.7 1.8
Gjeldsgrad 5 3 3.4 3.0 3.6
Total kapitalrentabilitet -6.5 10.2 -4.5 6.1 6.1
Signatur
03.04.2009
STYRETS LEDER ALENE, ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex