Nye Åseral Turistsenter AS
Juridisk navn:  Nye Åseral Turistsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38283850
Eikerapsvegen 497 Eikerapsvegen 497 Fax: 38283849
4544 Fossdal 4544 Fossdal
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Åseral
Org.nr: 971181370
Aksjekapital: 590.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/28/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åseral Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.23%
Resultat  
  
70.97%
Egenkapital  
  
11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.223.000 2.204.000 5.089.000 6.992.000 2.190.000
Resultat: 2.067.000 1.209.000 3.571.000 3.776.000 -1.434.000
Egenkapital: 7.011.000 6.316.000 6.257.000 4.287.000 1.454.000
Regnskap for  Nye Åseral Turistsenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.223.000 2.204.000 5.089.000 6.992.000 2.190.000
Driftskostnader -984.000 -799.000 -1.361.000 -3.048.000 -3.427.000
Driftsresultat 2.239.000 1.405.000 3.727.000 3.945.000 -1.237.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -173.000 -197.000 -157.000 -171.000 -197.000
Finans -171.000 -196.000 -156.000 -168.000 -196.000
Resultat før skatt 2.067.000 1.209.000 3.571.000 3.776.000 -1.434.000
Skattekostnad -379.000 -224.000 -883.000 -943.000 380.000
Årsresultat 1.688.000 986.000 2.688.000 2.833.000 -1.054.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.719.000 13.608.000 1.969.000 2.437.000 2.720.000
Sum omløpsmidler 201.000 243.000 9.680.000 6.596.000 2.860.000
Sum eiendeler 13.920.000 13.851.000 11.649.000 9.033.000 5.580.000
Sum opptjent egenkapital 2.613.000 1.918.000 1.859.000 3.697.000 864.000
Sum egenkapital 7.011.000 6.316.000 6.257.000 4.287.000 1.454.000
Sum langsiktig gjeld 5.366.000 5.983.000 4.189.000 4.394.000 3.834.000
Sum kortsiktig gjeld 1.543.000 1.552.000 1.202.000 352.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 13.920.000 13.851.000 11.648.000 9.033.000 5.580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 305.000 854.000 1.406.000 2.190.000 1.484.000
Andre inntekter 2.918.000 1.350.000 3.682.000 4.803.000 705.000
Driftsinntekter 3.223.000 2.204.000 5.089.000 6.992.000 2.190.000
Varekostnad -3.000 -18.000 -242.000 -699.000 -13.000
Lønninger -132.000 -59.000 -243.000 -1.276.000 -499.000
Avskrivning -46.000 -46.000 -50.000 -58.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -803.000 -676.000 -826.000 -1.015.000 -2.854.000
Driftskostnader -984.000 -799.000 -1.361.000 -3.048.000 -3.427.000
Driftsresultat 2.239.000 1.405.000 3.727.000 3.945.000 -1.237.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -173.000 -197.000 -157.000 -171.000 -197.000
Finans -171.000 -196.000 -156.000 -168.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 -716.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.688.000 986.000 2.688.000 2.833.000 -1.054.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.733.000 1.833.000 1.969.000 2.437.000 2.719.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 1.000
Sum varige driftsmidler 1.733.000 1.833.000 1.969.000 2.437.000 2.720.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.986.000 11.776.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.719.000 13.608.000 1.969.000 2.437.000 2.720.000
Varebeholdning 0 0 0 34.000 7.000
Kundefordringer 166.000 37.000 13.000 663.000 35.000
Andre fordringer 17.000 40.000 9.579.000 5.621.000 1.852.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 61.000 88.000 278.000 967.000
Sum omløpsmidler 201.000 243.000 9.680.000 6.596.000 2.860.000
Sum eiendeler 13.920.000 13.851.000 11.649.000 9.033.000 5.580.000
Sum opptjent egenkapital 2.613.000 1.918.000 1.859.000 3.697.000 864.000
Sum egenkapital 7.011.000 6.316.000 6.257.000 4.287.000 1.454.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.616.000 1.533.000 1.602.000 957.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.290.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.366.000 5.983.000 4.189.000 4.394.000 3.834.000
Leverandørgjeld 98.000 127.000 48.000 21.000 108.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 4.000 4.000 101.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 1.421.000 1.150.000 230.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 1.543.000 1.552.000 1.202.000 352.000 292.000
Sum gjeld og egenkapital 13.920.000 13.851.000 11.648.000 9.033.000 5.580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.342.000 -1.309.000 8.478.000 6.244.000 2.568.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 8.1 18.7 9.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 8.1 18.7 9.8
Soliditet 50.4 45.6 53.7 47.5 26.1
Resultatgrad 69.5 63.7 73.2 56.4 -56.5
Rentedekningsgrad 12.9 7.1 23.7 23.1 -6.3
Gjeldsgrad 1 1.2 0.9 1.1 2.8
Total kapitalrentabilitet 16.1 10.2 3 43.7 -22.2
Signatur
19.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex