Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nye Røykeriet Nuf
Juridisk navn:  Nye Røykeriet Nuf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76158240
Postboks 317 Kvaals Gate 1 Fax:
8455 Stokmarknes 8445 Melbu
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 888875972
Aksjekapital: 5.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/7/2005
Foretakstype: NUF
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Regnskapsbyrået As
Utvikling:
Omsetning  
  
51.99%
Resultat  
  
1025%
Egenkapital  
  
56.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 535.000 352.000 358.000 556.000 535.000
Resultat: 90.000 8.000 -55.000 23.000 12.000
Egenkapital: 197.000 126.000 118.000 176.000 156.000
Regnskap for  Nye Røykeriet Nuf
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 535.000 352.000 358.000 556.000 535.000
Driftskostnader -444.000 -344.000 -413.000 -533.000 -524.000
Driftsresultat 90.000 8.000 -55.000 23.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 90.000 8.000 -55.000 23.000 12.000
Skattekostnad -19.000 0 -2.000 -3.000 0
Årsresultat 72.000 8.000 -58.000 20.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 87.000 270.000 231.000 0
Sum omløpsmidler 287.000 105.000 68.000 153.000 366.000
Sum eiendeler 287.000 192.000 338.000 384.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 121.000 113.000 171.000 151.000
Sum egenkapital 197.000 126.000 118.000 176.000 156.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 67.000 220.000 208.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 193.000 338.000 385.000 367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 535.000 352.000 358.000 556.000 533.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 535.000 352.000 358.000 556.000 535.000
Varekostnad -228.000 -157.000 -156.000 -215.000 -222.000
Lønninger 62.000 -5.000 -5.000 -118.000 -75.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -278.000 -186.000 -252.000 -205.000 -227.000
Driftskostnader -444.000 -344.000 -413.000 -533.000 -524.000
Driftsresultat 90.000 8.000 -55.000 23.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 72.000 8.000 -58.000 20.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 87.000 270.000 231.000 0
Sum anleggsmidler 0 87.000 270.000 231.000 0
Varebeholdning 28.000 30.000 26.000 26.000 22.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 123.000 0 0 0 233.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 136.000 75.000 42.000 127.000 112.000
Sum omløpsmidler 287.000 105.000 68.000 153.000 366.000
Sum eiendeler 287.000 192.000 338.000 384.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 121.000 113.000 171.000 151.000
Sum egenkapital 197.000 126.000 118.000 176.000 156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 39.000 29.000 37.000 20.000 32.000
Betalbar skatt 19.000 0 0 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 26.000 78.000 81.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 12.000 105.000 105.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 67.000 220.000 208.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 287.000 193.000 338.000 385.000 367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 197.000 38.000 -152.000 -55.000 155.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.6 0.3 0.7 1.7
Likviditetsgrad 2 2.9 1.1 0.2 0.7 1.7
Soliditet 68.6 65.3 34.9 45.7 42.5
Resultatgrad 16.8 2.3 -15.4 4.1 2.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 1.9 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 31.4 4.1 -16.3 6.0 3.3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG HOVEDSELSKAPETS STYRELEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex