Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nye Totalnett AS
Juridisk navn:  Nye Totalnett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90277916
Postboks 329 Merkeveien 66 Fax:
8483 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 995113139
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/29/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.64%
Resultat  
  
-21.19%
Egenkapital  
  
238.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.563.000 2.381.000 2.203.000 2.077.000 1.586.000
Resultat: 357.000 453.000 374.000 364.000 -214.000
Egenkapital: 151.000 -109.000 -519.000 -892.000 -888.000
Regnskap for  Nye Totalnett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.563.000 2.381.000 2.203.000 2.077.000 1.586.000
Driftskostnader -2.204.000 -1.913.000 -1.777.000 -1.640.000 -1.692.000
Driftsresultat 359.000 468.000 426.000 437.000 -106.000
Finansinntekter 8.000 3.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -17.000 -56.000 -74.000 -107.000
Finans -2.000 -14.000 -52.000 -73.000 -107.000
Resultat før skatt 357.000 453.000 374.000 364.000 -214.000
Skattekostnad -97.000 -44.000 0 -368.000 58.000
Årsresultat 260.000 410.000 374.000 -4.000 -156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.000 305.000 399.000 519.000 978.000
Sum omløpsmidler 323.000 318.000 146.000 149.000 -15.000
Sum eiendeler 614.000 623.000 545.000 668.000 963.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 -209.000 -619.000 -992.000 -988.000
Sum egenkapital 151.000 -109.000 -519.000 -892.000 -888.000
Sum langsiktig gjeld 0 50.000 430.000 715.000 1.095.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 681.000 633.000 846.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 614.000 622.000 544.000 669.000 963.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.563.000 2.381.000 2.203.000 2.077.000 1.586.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.563.000 2.381.000 2.203.000 2.077.000 1.586.000
Varekostnad -1.120.000 -984.000 -1.086.000 -761.000 -817.000
Lønninger -302.000 -182.000 -75.000 -73.000 -63.000
Avskrivning -157.000 -122.000 -120.000 -151.000 -275.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -625.000 -625.000 -496.000 -655.000 -537.000
Driftskostnader -2.204.000 -1.913.000 -1.777.000 -1.640.000 -1.692.000
Driftsresultat 359.000 468.000 426.000 437.000 -106.000
Finansinntekter 8.000 3.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -17.000 -56.000 -74.000 -107.000
Finans -2.000 -14.000 -52.000 -73.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 260.000 410.000 374.000 -4.000 -156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 368.000
Fast eiendom 90.000 157.000 224.000 291.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 201.000 148.000 175.000 228.000 610.000
Sum varige driftsmidler 291.000 305.000 399.000 519.000 610.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 291.000 305.000 399.000 519.000 978.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 27.000 23.000 21.000 -18.000
Andre fordringer 81.000 126.000 85.000 53.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 206.000 165.000 37.000 75.000 0
Sum omløpsmidler 323.000 318.000 146.000 149.000 -15.000
Sum eiendeler 614.000 623.000 545.000 668.000 963.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 -209.000 -619.000 -992.000 -988.000
Sum egenkapital 151.000 -109.000 -519.000 -892.000 -888.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 50.000 430.000 715.000 1.095.000
Leverandørgjeld 129.000 191.000 165.000 270.000 284.000
Betalbar skatt 97.000 44.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 10.000 3.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 216.000 436.000 465.000 573.000 469.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 681.000 633.000 846.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 614.000 622.000 544.000 669.000 963.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -140.000 -363.000 -487.000 -697.000 -771.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.2 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.2 0.2 0.0
Soliditet 24.6 -17.5 -95.4 -133.3 -92.2
Resultatgrad 1 19.7 19.3 21.0 -6.7
Rentedekningsgrad 35.9 27.5 7.6 5.9 -1.0
Gjeldsgrad 3.1 -6.7 -1.8 -2.1
Total kapitalrentabilitet 59.8 75.7 7 65.5 -11.0
Signatur
26.04.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex