Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nygrunn AS
Juridisk navn:  Nygrunn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97581063
Røsslyngveien 6 Røsslyngveien 6 Fax:
8370 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 990033781
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/25/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestvågøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.5%
Resultat  
  
-43.69%
Egenkapital  
  
25.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.226.000 3.645.000 3.179.000 3.014.000 2.389.000
Resultat: 116.000 206.000 139.000 226.000 33.000
Egenkapital: 434.000 345.000 145.000 6.000 -220.000
Regnskap for  Nygrunn AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.226.000 3.645.000 3.179.000 3.014.000 2.389.000
Driftskostnader -2.941.000 -3.285.000 -2.879.000 -2.605.000 -2.198.000
Driftsresultat 285.000 360.000 300.000 410.000 191.000
Finansinntekter 33.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Finanskostnader -201.000 -169.000 -176.000 -198.000 -173.000
Finans -168.000 -154.000 -161.000 -183.000 -158.000
Resultat før skatt 116.000 206.000 139.000 226.000 33.000
Skattekostnad -27.000 -6.000 0 0 0
Årsresultat 89.000 200.000 139.000 226.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.210.000 4.470.000 2.589.000 2.689.000 2.601.000
Sum omløpsmidler 1.300.000 1.302.000 476.000 593.000 311.000
Sum eiendeler 5.510.000 5.772.000 3.065.000 3.282.000 2.912.000
Sum opptjent egenkapital 327.000 238.000 38.000 -101.000 -328.000
Sum egenkapital 434.000 345.000 145.000 6.000 -220.000
Sum langsiktig gjeld 4.693.000 5.006.000 2.648.000 2.906.000 2.925.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 421.000 272.000 370.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 5.510.000 5.772.000 3.065.000 3.282.000 2.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.139.000 3.560.000 3.092.000 2.965.000 2.295.000
Andre inntekter 87.000 85.000 86.000 50.000 94.000
Driftsinntekter 3.226.000 3.645.000 3.179.000 3.014.000 2.389.000
Varekostnad -142.000 -135.000 -197.000 -70.000 -105.000
Lønninger -1.736.000 -1.808.000 -1.668.000 -1.461.000 -947.000
Avskrivning -260.000 -215.000 -188.000 -186.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -803.000 -1.127.000 -826.000 -888.000 -971.000
Driftskostnader -2.941.000 -3.285.000 -2.879.000 -2.605.000 -2.198.000
Driftsresultat 285.000 360.000 300.000 410.000 191.000
Finansinntekter 33.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Finanskostnader -201.000 -169.000 -176.000 -198.000 -173.000
Finans -168.000 -154.000 -161.000 -183.000 -158.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 89.000 200.000 139.000 226.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.656.000 1.783.000 1.910.000 2.036.000 2.163.000
Fast eiendom 1.969.000 2.040.000 0 0 0
Maskiner anlegg 451.000 495.000 546.000 616.000 402.000
Driftsløsøre 52.000 60.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.549.000 2.682.000 643.000 616.000 402.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 36.000 36.000 36.000
Sum anleggsmidler 4.210.000 4.470.000 2.589.000 2.689.000 2.601.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 28.000 37.000 98.000
Andre fordringer 79.000 93.000 55.000 69.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.221.000 1.208.000 393.000 487.000 128.000
Sum omløpsmidler 1.300.000 1.302.000 476.000 593.000 311.000
Sum eiendeler 5.510.000 5.772.000 3.065.000 3.282.000 2.912.000
Sum opptjent egenkapital 327.000 238.000 38.000 -101.000 -328.000
Sum egenkapital 434.000 345.000 145.000 6.000 -220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.693.000 5.006.000 2.648.000 2.906.000 2.925.000
Leverandørgjeld 76.000 138.000 47.000 67.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 299.000 253.000 223.000 294.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 30.000 3.000 9.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 421.000 272.000 370.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 5.510.000 5.772.000 3.065.000 3.282.000 2.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 917.000 881.000 204.000 223.000 104.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.1 1.8 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 3.4 3.1 1.8 1.7 1.6
Soliditet 7.9 6 4.7 0.2 -7.6
Resultatgrad 8.8 9.9 9.4 13.6 8.0
Rentedekningsgrad 1.4 2.1 1.7 2.1 1.2
Gjeldsgrad 11.7 15.7 20.1 546.0 -14.2
Total kapitalrentabilitet 5.8 6.5 10.3 12.9 7.1
Signatur
27.09.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex