Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nymogården AS
Juridisk navn:  Nymogården AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90737572
Orrfuglveien 9 Nymogården Fax: 77837306
9325 Bardufoss 9336 Rundhaug
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 865487592
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 10/6/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.9%
Resultat  
  
-96.28%
Egenkapital  
  
-5.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.680.000 5.402.000 5.646.000 915.000 1.063.000
Resultat: 155.000 4.170.000 4.377.000 387.000 30.000
Egenkapital: 8.017.000 8.506.000 5.317.000 2.870.000 2.483.000
Regnskap for  Nymogården AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.680.000 5.402.000 5.646.000 915.000 1.063.000
Driftskostnader -1.400.000 -921.000 -945.000 -378.000 -840.000
Driftsresultat 280.000 4.481.000 4.702.000 538.000 223.000
Finansinntekter 16.000 2.000 8.000 0 1.000
Finanskostnader -142.000 -312.000 -332.000 -151.000 -193.000
Finans -126.000 -310.000 -324.000 -151.000 -192.000
Resultat før skatt 155.000 4.170.000 4.377.000 387.000 30.000
Skattekostnad -14.000 -980.000 -841.000 0 0
Årsresultat 141.000 3.190.000 3.537.000 387.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.826.000 18.649.000 7.549.000 5.679.000 5.979.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 201.000 3.002.000 1.044.000 905.000
Sum eiendeler 12.040.000 18.850.000 10.551.000 6.723.000 6.884.000
Sum opptjent egenkapital 7.793.000 8.282.000 5.092.000 2.750.000 2.363.000
Sum egenkapital 8.017.000 8.506.000 5.317.000 2.870.000 2.483.000
Sum langsiktig gjeld 3.515.000 3.871.000 4.587.000 3.041.000 3.564.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 6.473.000 647.000 812.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 12.041.000 18.850.000 10.550.000 6.723.000 6.884.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 993.000 605.000 4.582.000 0 0
Andre inntekter 687.000 4.797.000 1.064.000 915.000 1.063.000
Driftsinntekter 1.680.000 5.402.000 5.646.000 915.000 1.063.000
Varekostnad -9.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 42.000 -110.000
Avskrivning -306.000 -237.000 -251.000 -218.000 -258.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.085.000 -684.000 -694.000 -202.000 -472.000
Driftskostnader -1.400.000 -921.000 -945.000 -378.000 -840.000
Driftsresultat 280.000 4.481.000 4.702.000 538.000 223.000
Finansinntekter 16.000 2.000 8.000 0 1.000
Finanskostnader -142.000 -312.000 -332.000 -151.000 -193.000
Finans -126.000 -310.000 -324.000 -151.000 -192.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 3.190.000 3.537.000 387.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.414.000 18.257.000 7.429.000 5.665.000 5.858.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 336.000 393.000 119.000 14.000 121.000
Sum varige driftsmidler 10.751.000 18.649.000 7.549.000 5.679.000 5.979.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.826.000 18.649.000 7.549.000 5.679.000 5.979.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -7.000 61.000 0 0 0
Andre fordringer 1.088.000 51.000 6.000 830.000 778.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 133.000 90.000 2.996.000 214.000 126.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 201.000 3.002.000 1.044.000 905.000
Sum eiendeler 12.040.000 18.850.000 10.551.000 6.723.000 6.884.000
Sum opptjent egenkapital 7.793.000 8.282.000 5.092.000 2.750.000 2.363.000
Sum egenkapital 8.017.000 8.506.000 5.317.000 2.870.000 2.483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 490.000 476.000 588.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 4.324.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.515.000 3.871.000 4.587.000 3.041.000 3.564.000
Leverandørgjeld 509.000 884.000 35.000 89.000 75.000
Betalbar skatt 0 1.092.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 173.000 613.000 723.000 761.000
Sum kortsiktig gjeld 509.000 6.473.000 647.000 812.000 837.000
Sum gjeld og egenkapital 12.041.000 18.850.000 10.550.000 6.723.000 6.884.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 705.000 -6.272.000 2.355.000 232.000 68.000
Likviditetsgrad 1 2.4 0 4.6 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 2.4 0 4.6 1.3 1.1
Soliditet 66.6 45.1 50.4 42.7 36.1
Resultatgrad 16.7 8 83.3 58.8 21.0
Rentedekningsgrad 2 14.4 14.2 3.6 1.2
Gjeldsgrad 0.5 1.2 1 1.3 1.8
Total kapitalrentabilitet 2.5 23.8 44.6 8.0 3.3
Signatur
10.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.07.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex