Nynodata AS
Juridisk navn:  Nynodata AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35061580
Postboks 148 Gullbringvegen 10 Fax: 35061501
3833 Bø I Telemark 3800 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Bø (Telemark)
Org.nr: 848373672
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/26/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Bø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.87%
Resultat  
  
220%
Egenkapital  
  
16.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.243.000 1.293.000 1.413.000 1.398.000 1.562.000
Resultat: 126.000 -105.000 -106.000 -23.000 94.000
Egenkapital: 819.000 704.000 734.000 752.000 731.000
Regnskap for  Nynodata AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.243.000 1.293.000 1.413.000 1.398.000 1.562.000
Driftskostnader -1.117.000 -1.398.000 -1.519.000 -1.426.000 -1.478.000
Driftsresultat 126.000 -105.000 -106.000 -28.000 83.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 7.000 14.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
Finans 0 1.000 1.000 4.000 11.000
Resultat før skatt 126.000 -105.000 -106.000 -23.000 94.000
Skattekostnad -12.000 75.000 87.000 44.000 -25.000
Årsresultat 115.000 -29.000 -19.000 21.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 319.000 506.000 606.000 694.000 459.000
Sum omløpsmidler 914.000 635.000 608.000 576.000 844.000
Sum eiendeler 1.233.000 1.141.000 1.214.000 1.270.000 1.303.000
Sum opptjent egenkapital 719.000 604.000 634.000 652.000 631.000
Sum egenkapital 819.000 704.000 734.000 752.000 731.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 415.000 437.000 480.000 518.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 1.234.000 1.141.000 1.214.000 1.270.000 1.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.243.000 1.293.000 1.413.000 1.398.000 1.562.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.243.000 1.293.000 1.413.000 1.398.000 1.562.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -685.000 -956.000 -1.117.000 -1.077.000 -1.154.000
Avskrivning -175.000 -175.000 -175.000 -140.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -267.000 -227.000 -209.000 -284.000
Driftskostnader -1.117.000 -1.398.000 -1.519.000 -1.426.000 -1.478.000
Driftsresultat 126.000 -105.000 -106.000 -28.000 83.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 7.000 14.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000
Finans 0 1.000 1.000 4.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Årsresultat 115.000 -29.000 -19.000 21.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 319.000 506.000 606.000 694.000 459.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 319.000 506.000 606.000 694.000 459.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 222.000 278.000 278.000
Andre fordringer 118.000 250.000 270.000 187.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 795.000 386.000 116.000 111.000 566.000
Sum omløpsmidler 914.000 635.000 608.000 576.000 844.000
Sum eiendeler 1.233.000 1.141.000 1.214.000 1.270.000 1.303.000
Sum opptjent egenkapital 719.000 604.000 634.000 652.000 631.000
Sum egenkapital 819.000 704.000 734.000 752.000 731.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 49.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 50.000 46.000 125.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 105.000 134.000 183.000 156.000
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 287.000 286.000 172.000 334.000 316.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 437.000 480.000 518.000 572.000
Sum gjeld og egenkapital 1.234.000 1.141.000 1.214.000 1.270.000 1.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 499.000 198.000 128.000 58.000 272.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.5 1.3 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 2.2 1.5 1.3 1.2 1.5
Soliditet 66.4 61.7 60.5 59.2 56.1
Resultatgrad 10.1 -8.1 -7.5 -2.0 5.3
Rentedekningsgrad 6 -7.0 32.3
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 10.4 -8.6 -1.7 7.4
Signatur
23.04.2012
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I
FELLESSKAP.
Prokurister
23.04.2012
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex