Nyt Trading As
Juridisk navn:  Nyt Trading As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørkavåggjerdet 9 Bjørkavåggjerdet 9 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 920696937
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/9/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 682.000
Resultat: 122.000
Egenkapital: 124.000
Regnskap for  Nyt Trading As
Resultat 2018
Driftsinntekter 682.000
Driftskostnader -561.000
Driftsresultat 122.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 122.000
Skattekostnad -28.000
Årsresultat 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 177.000
Sum eiendeler 177.000
Sum opptjent egenkapital 94.000
Sum egenkapital 124.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 682.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 682.000
Varekostnad -420.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -141.000
Driftskostnader -561.000
Driftsresultat 122.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 174.000
Sum omløpsmidler 177.000
Sum eiendeler 177.000
Sum opptjent egenkapital 94.000
Sum egenkapital 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 28.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000
Likviditetsgrad 1 3.3
Likviditetsgrad 2 3.3
Soliditet 69.7
Resultatgrad 17.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 68.5
Signatur
10.04.2018
Prokurister
10.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex