Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nytorget Legesenter As
Juridisk navn:  Nytorget Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51917080
Klubbgata 5 Klubbgata 5 Fax: 51917081
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 997807537
Aksjekapital: 175.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.29%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.341.000 5.025.000 5.189.000 4.945.000 4.759.000
Resultat: 4.000 4.000 -1.000 3.000 -18.000
Egenkapital: 697.000 704.000 700.000 702.000 1.119.000
Regnskap for  Nytorget Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.341.000 5.025.000 5.189.000 4.945.000 4.759.000
Driftskostnader -5.318.000 -5.003.000 -5.172.000 -4.922.000 -4.753.000
Driftsresultat 23.000 23.000 18.000 23.000 6.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -19.000 -20.000 -20.000 -21.000 -24.000
Finans -18.000 -20.000 -20.000 -21.000 -23.000
Resultat før skatt 4.000 4.000 -1.000 3.000 -18.000
Skattekostnad -12.000 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 4.000 -1.000 3.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 203.000 401.000 529.000 648.000 780.000
Sum omløpsmidler 1.462.000 1.266.000 1.148.000 1.565.000 886.000
Sum eiendeler 1.665.000 1.667.000 1.677.000 2.213.000 1.666.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.000 2.000 3.000 0
Sum egenkapital 697.000 704.000 700.000 702.000 1.119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 968.000 963.000 977.000 1.511.000 547.000
Sum gjeld og egenkapital 1.665.000 1.668.000 1.678.000 2.213.000 1.666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.341.000 5.025.000 5.189.000 4.945.000 4.759.000
Driftsinntekter 5.341.000 5.025.000 5.189.000 4.945.000 4.759.000
Varekostnad -644.000 -638.000 -656.000 -564.000 -531.000
Lønninger -2.733.000 -2.716.000 -2.791.000 -2.630.000 -2.569.000
Avskrivning -198.000 -196.000 -183.000 -176.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.743.000 -1.453.000 -1.542.000 -1.552.000 -1.475.000
Driftskostnader -5.318.000 -5.003.000 -5.172.000 -4.922.000 -4.753.000
Driftsresultat 23.000 23.000 18.000 23.000 6.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -19.000 -20.000 -20.000 -21.000 -24.000
Finans -18.000 -20.000 -20.000 -21.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -420.000 0
Årsresultat -7.000 4.000 -1.000 3.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 203.000 401.000 529.000 648.000 780.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 203.000 401.000 529.000 648.000 780.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 28.000 13.000 15.000 113.000
Andre fordringer 54.000 78.000 45.000 40.000 212.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.371.000 1.160.000 1.091.000 1.509.000 561.000
Sum omløpsmidler 1.462.000 1.266.000 1.148.000 1.565.000 886.000
Sum eiendeler 1.665.000 1.667.000 1.677.000 2.213.000 1.666.000
Sum opptjent egenkapital 0 6.000 2.000 3.000 0
Sum egenkapital 697.000 704.000 700.000 702.000 1.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 103.000 84.000 131.000 215.000 123.000
Betalbar skatt 12.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 173.000 169.000 159.000 173.000 32.000
Utbytte 0 0 0 -420.000 0
Annen kortsiktig gjeld 432.000 394.000 687.000 703.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 968.000 963.000 977.000 1.511.000 547.000
Sum gjeld og egenkapital 1.665.000 1.668.000 1.678.000 2.213.000 1.666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 494.000 303.000 171.000 54.000 339.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.2 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.2 1 1.7
Soliditet 41.9 42.2 41.7 31.7 67.2
Resultatgrad 0.4 0.5 0.3 0.5 0.1
Rentedekningsgrad 1.2 1.1 0.9 1.1 0.3
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.4 2.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.4 1.4 1.1 1 0.4
Signatur
22.05.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex