Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nyvold Installasjon AS
Juridisk navn:  Nyvold Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72400600
Inge Krokanns Veg 14 Inge Krokanns Veg 14 Fax: 72400601
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 957724787
Aksjekapital: 408.042 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: installasjon oppdal as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
35.29%
Resultat  
  
5.34%
Egenkapital  
  
15.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 51.580.000 38.126.000 38.580.000 39.106.000 28.143.000
Resultat: 2.819.000 2.676.000 2.873.000 3.193.000 1.875.000
Egenkapital: 7.831.000 6.768.000 5.780.000 12.734.000 11.568.000
Regnskap for  Nyvold Installasjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 51.580.000 38.126.000 38.580.000 39.106.000 28.143.000
Driftskostnader -48.869.000 -35.520.000 -35.760.000 -36.070.000 -26.401.000
Driftsresultat 2.710.000 2.605.000 2.820.000 3.037.000 1.742.000
Finansinntekter 111.000 77.000 73.000 157.000 133.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -21.000 -2.000 0
Finans 108.000 70.000 52.000 155.000 133.000
Resultat før skatt 2.819.000 2.676.000 2.873.000 3.193.000 1.875.000
Skattekostnad -696.000 -699.000 -777.000 -867.000 -524.000
Årsresultat 2.123.000 1.977.000 2.096.000 2.326.000 1.351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.690.000 3.652.000 4.083.000 4.410.000 2.198.000
Sum omløpsmidler 15.612.000 13.465.000 11.548.000 18.168.000 16.002.000
Sum eiendeler 19.302.000 17.117.000 15.631.000 22.578.000 18.200.000
Sum opptjent egenkapital 6.231.000 5.168.000 4.180.000 11.134.000 9.968.000
Sum egenkapital 7.831.000 6.768.000 5.780.000 12.734.000 11.568.000
Sum langsiktig gjeld 383.000 32.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.087.000 10.317.000 9.851.000 9.844.000 6.631.000
Sum gjeld og egenkapital 19.301.000 17.117.000 15.631.000 22.578.000 18.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.563.000 38.032.000 38.565.000 38.963.000 27.991.000
Andre inntekter 17.000 94.000 15.000 143.000 152.000
Driftsinntekter 51.580.000 38.126.000 38.580.000 39.106.000 28.143.000
Varekostnad -23.680.000 -13.151.000 -13.926.000 -14.142.000 -9.206.000
Lønninger -19.452.000 -17.488.000 -17.085.000 -17.152.000 -13.704.000
Avskrivning -1.528.000 -1.386.000 -1.397.000 -1.146.000 -510.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.209.000 -3.495.000 -3.352.000 -3.630.000 -2.981.000
Driftskostnader -48.869.000 -35.520.000 -35.760.000 -36.070.000 -26.401.000
Driftsresultat 2.710.000 2.605.000 2.820.000 3.037.000 1.742.000
Finansinntekter 111.000 77.000 73.000 157.000 133.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -21.000 -2.000 0
Finans 108.000 70.000 52.000 155.000 133.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.060.000 -989.000 -1.050.000 -1.160.000 -675.000
Årsresultat 2.123.000 1.977.000 2.096.000 2.326.000 1.351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 315.000 631.000 1.004.000 1.311.000 98.000
Fast eiendom 0 0 0 88.000 132.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.220.000 2.867.000 2.924.000 2.856.000 1.813.000
Sum varige driftsmidler 3.220.000 2.867.000 2.924.000 2.944.000 1.945.000
Sum finansielle anleggsmidler 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000
Sum anleggsmidler 3.690.000 3.652.000 4.083.000 4.410.000 2.198.000
Varebeholdning 2.812.000 2.983.000 2.598.000 2.017.000 1.846.000
Kundefordringer 8.814.000 6.427.000 7.561.000 8.407.000 6.040.000
Andre fordringer 627.000 601.000 667.000 482.000 453.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.044.000 865.000 722.000 675.000 655.000
Sum omløpsmidler 15.612.000 13.465.000 11.548.000 18.168.000 16.002.000
Sum eiendeler 19.302.000 17.117.000 15.631.000 22.578.000 18.200.000
Sum opptjent egenkapital 6.231.000 5.168.000 4.180.000 11.134.000 9.968.000
Sum egenkapital 7.831.000 6.768.000 5.780.000 12.734.000 11.568.000
Sum avsetninger til forpliktelser 383.000 32.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 569.000 97.000 427.000 0 36.000
Sum langsiktig gjeld 383.000 32.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.739.000 2.737.000 2.256.000 2.094.000 1.555.000
Betalbar skatt 345.000 609.000 786.000 819.000 481.000
Skyldig offentlige avgifter 2.823.000 2.356.000 2.410.000 2.387.000 1.512.000
Utbytte -1.060.000 -989.000 -1.050.000 -1.160.000 -675.000
Annen kortsiktig gjeld 3.551.000 3.529.000 2.922.000 3.385.000 2.372.000
Sum kortsiktig gjeld 11.087.000 10.317.000 9.851.000 9.844.000 6.631.000
Sum gjeld og egenkapital 19.301.000 17.117.000 15.631.000 22.578.000 18.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.525.000 3.148.000 1.697.000 8.324.000 9.371.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.2 1.8 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.9 1.6 2.2
Soliditet 40.6 39.5 3 56.4 63.6
Resultatgrad 5.3 6.8 7.3 7.8 6.2
Rentedekningsgrad 903.3 372.1 134.3 1518.5
Gjeldsgrad 1.5 1.5 1.7 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 14.6 15.7 18.5 14.1 10.3
Signatur
30.06.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex