O Nygård Talge Eftf. AS
Juridisk navn:  O Nygård Talge Eftf. AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51710374
Fax: 51710471
4170 Sjernarøy 4170 Sjernarøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 985530572
Aksjekapital: 347.078 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.85%
Resultat  
  
397.18%
Egenkapital  
  
4.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.947.000 11.268.000 9.987.000 10.098.000 9.888.000
Resultat: 211.000 -71.000 -152.000 -150.000 443.000
Egenkapital: 3.743.000 3.587.000 3.647.000 3.768.000 3.884.000
Regnskap for  O Nygård Talge Eftf. AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.947.000 11.268.000 9.987.000 10.098.000 9.888.000
Driftskostnader -10.718.000 -11.331.000 -10.122.000 -10.229.000 -9.447.000
Driftsresultat 229.000 -63.000 -135.000 -131.000 442.000
Finansinntekter 14.000 20.000 11.000 19.000 30.000
Finanskostnader -31.000 -28.000 -27.000 -38.000 -29.000
Finans -17.000 -8.000 -16.000 -19.000 1.000
Resultat før skatt 211.000 -71.000 -152.000 -150.000 443.000
Skattekostnad -54.000 11.000 32.000 34.000 -123.000
Årsresultat 156.000 -61.000 -120.000 -116.000 319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.413.000 1.704.000 1.825.000 1.569.000 1.763.000
Sum omløpsmidler 4.502.000 3.971.000 4.450.000 4.721.000 4.732.000
Sum eiendeler 5.915.000 5.675.000 6.275.000 6.290.000 6.495.000
Sum opptjent egenkapital 3.395.000 3.239.000 3.299.000 3.420.000 3.536.000
Sum egenkapital 3.743.000 3.587.000 3.647.000 3.768.000 3.884.000
Sum langsiktig gjeld 1.287.000 1.255.000 1.229.000 2.012.000 1.982.000
Sum kortsiktig gjeld 885.000 833.000 1.399.000 510.000 630.000
Sum gjeld og egenkapital 5.915.000 5.675.000 6.275.000 6.290.000 6.496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.411.000 10.941.000 9.455.000 9.500.000 9.245.000
Andre inntekter 536.000 327.000 532.000 598.000 643.000
Driftsinntekter 10.947.000 11.268.000 9.987.000 10.098.000 9.888.000
Varekostnad -7.455.000 -8.047.000 -6.756.000 -7.014.000 -6.403.000
Lønninger -1.673.000 -1.561.000 -1.411.000 -1.422.000 -1.456.000
Avskrivning -287.000 -315.000 -277.000 -237.000 -311.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.303.000 -1.408.000 -1.678.000 -1.556.000 -1.277.000
Driftskostnader -10.718.000 -11.331.000 -10.122.000 -10.229.000 -9.447.000
Driftsresultat 229.000 -63.000 -135.000 -131.000 442.000
Finansinntekter 14.000 20.000 11.000 19.000 30.000
Finanskostnader -31.000 -28.000 -27.000 -38.000 -29.000
Finans -17.000 -8.000 -16.000 -19.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 156.000 -61.000 -120.000 -116.000 319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 121.000 124.000 114.000 82.000 48.000
Fast eiendom 667.000 825.000 995.000 1.197.000 1.343.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 612.000 742.000 700.000 274.000 354.000
Sum varige driftsmidler 1.280.000 1.567.000 1.695.000 1.471.000 1.697.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 16.000 16.000 18.000
Sum anleggsmidler 1.413.000 1.704.000 1.825.000 1.569.000 1.763.000
Varebeholdning 1.175.000 1.046.000 1.186.000 929.000 1.261.000
Kundefordringer 291.000 138.000 115.000 163.000 114.000
Andre fordringer 276.000 244.000 561.000 219.000 262.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.760.000 2.542.000 2.587.000 3.410.000 3.096.000
Sum omløpsmidler 4.502.000 3.971.000 4.450.000 4.721.000 4.732.000
Sum eiendeler 5.915.000 5.675.000 6.275.000 6.290.000 6.495.000
Sum opptjent egenkapital 3.395.000 3.239.000 3.299.000 3.420.000 3.536.000
Sum egenkapital 3.743.000 3.587.000 3.647.000 3.768.000 3.884.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.287.000 1.255.000 1.229.000 2.012.000 1.982.000
Leverandørgjeld 509.000 343.000 1.056.000 226.000 230.000
Betalbar skatt 51.000 0 0 0 162.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 98.000 93.000 110.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223.000 391.000 250.000 175.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 885.000 833.000 1.399.000 510.000 630.000
Sum gjeld og egenkapital 5.915.000 5.675.000 6.275.000 6.290.000 6.496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.617.000 3.138.000 3.051.000 4.211.000 4.102.000
Likviditetsgrad 1 5.1 4.8 3.2 9.3 7.5
Likviditetsgrad 2 3.8 3.5 2.3 7.4 5.6
Soliditet 63.3 63.2 58.1 59.9 59.8
Resultatgrad 2.1 -0.6 -1.4 -1.3 4.5
Rentedekningsgrad 7.4 -2.3 -3.4 16.3
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 4.1 -0.8 -1.8 7.3
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex