O.g.gulbrandsen As
Juridisk navn:  O.g.gulbrandsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90977285
Fossplassvegen 1 Fossplassvegen 1 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 913852419
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/18/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Bergstaden Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.53%
Resultat  
  
70.26%
Egenkapital  
  
29.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.095.000 11.461.000 10.989.000 10.766.000 4.397.000
Resultat: 332.000 195.000 103.000 38.000 298.000
Egenkapital: 1.129.000 875.000 726.000 649.000 621.000
Regnskap for  O.g.gulbrandsen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.095.000 11.461.000 10.989.000 10.766.000 4.397.000
Driftskostnader -11.746.000 -11.240.000 -10.882.000 -10.719.000 -4.098.000
Driftsresultat 349.000 221.000 107.000 47.000 298.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -18.000 -27.000 -5.000 -11.000 0
Finans -18.000 -26.000 -4.000 -10.000 0
Resultat før skatt 332.000 195.000 103.000 38.000 298.000
Skattekostnad -77.000 -47.000 -26.000 -10.000 -78.000
Årsresultat 255.000 148.000 78.000 28.000 221.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 358.000 433.000 443.000 115.000 31.000
Sum omløpsmidler 2.735.000 2.104.000 1.305.000 934.000 1.362.000
Sum eiendeler 3.093.000 2.537.000 1.748.000 1.049.000 1.393.000
Sum opptjent egenkapital 629.000 375.000 226.000 149.000 121.000
Sum egenkapital 1.129.000 875.000 726.000 649.000 621.000
Sum langsiktig gjeld 347.000 403.000 453.000 7.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.616.000 1.259.000 569.000 393.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 3.092.000 2.537.000 1.748.000 1.049.000 1.393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.976.000 11.368.000 10.875.000 10.714.000 4.397.000
Andre inntekter 119.000 93.000 113.000 51.000 0
Driftsinntekter 12.095.000 11.461.000 10.989.000 10.766.000 4.397.000
Varekostnad -10.428.000 -10.060.000 -9.830.000 -9.735.000 -3.959.000
Lønninger -704.000 -700.000 -648.000 -617.000 -2.000
Avskrivning -138.000 -99.000 -48.000 -14.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -476.000 -381.000 -356.000 -353.000 -134.000
Driftskostnader -11.746.000 -11.240.000 -10.882.000 -10.719.000 -4.098.000
Driftsresultat 349.000 221.000 107.000 47.000 298.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -18.000 -27.000 -5.000 -11.000 0
Finans -18.000 -26.000 -4.000 -10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Årsresultat 255.000 148.000 78.000 28.000 221.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 358.000 433.000 417.000 115.000 31.000
Driftsløsøre 0 0 27.000 0 0
Sum varige driftsmidler 358.000 433.000 443.000 115.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 358.000 433.000 443.000 115.000 31.000
Varebeholdning 1.147.000 472.000 640.000 423.000 640.000
Kundefordringer 637.000 756.000 129.000 81.000 144.000
Andre fordringer 21.000 9.000 51.000 54.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 930.000 866.000 485.000 375.000 578.000
Sum omløpsmidler 2.735.000 2.104.000 1.305.000 934.000 1.362.000
Sum eiendeler 3.093.000 2.537.000 1.748.000 1.049.000 1.393.000
Sum opptjent egenkapital 629.000 375.000 226.000 149.000 121.000
Sum egenkapital 1.129.000 875.000 726.000 649.000 621.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 18.000 18.000 7.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 347.000 403.000 453.000 7.000 3.000
Leverandørgjeld 1.077.000 710.000 208.000 118.000 1.000
Betalbar skatt 81.000 47.000 15.000 6.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 98.000 53.000 68.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 399.000 405.000 294.000 202.000 571.000
Sum kortsiktig gjeld 1.616.000 1.259.000 569.000 393.000 769.000
Sum gjeld og egenkapital 3.092.000 2.537.000 1.748.000 1.049.000 1.393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.119.000 845.000 736.000 541.000 593.000
Likviditetsgrad 1 1 1.7 2.3 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.2 1.4 1.0
Soliditet 36.5 34.5 41.5 61.9 44.6
Resultatgrad 2.9 1.9 1 0.4 6.8
Rentedekningsgrad 19.4 8.2 21.4 4.4
Gjeldsgrad 1.7 1.9 1.4 0.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.3 8.8 6.2 4.6 21.4
Signatur
07.07.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex